1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Кредитите на домакинствата растат с по-бързо от депозитите

Финанси

Заемите за потребление са нараснали с над 10% за година

 

Депозитите на домакинствата вече са близо 73 млрд. лв. Това показват данните на БНБ към края на февруари. Това означава, че домакинствата са спестили по сметки в банките с 8,9% повече спрямо година по-рано.

Кредитите обаче нарастват с по-бърз темп – за година кредитите на домакинствата у нас са нараснали с 14,8%  и вече са над 33 млрд. лв.

Снимка: iStock
Увеличение с 18% на годишна база бележат жилищните кредити, които възлизат на над 16  млрд. лв. Потребителските кредити се увеличават с 12,3%  спрямо февруари 2022 г. и възлизат на 15 млрд. лв.

Кредитите растат, но и рисковте

Заради бързото нарастване на кредитите в последната година, преди дни БНБ регламентира банките да подържат по-големи резерви и определи антициклиячния буфер да остане 2% и през първата половина на 2024 г. 

Причината - заради несигурната икономическа среда може да има ръст на необслужваните кредити

Бързото нарастване на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план, но същевременно създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система, се казва в съобщението на централната банка.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии