1 USD
1.80194 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,242.0

БНБ: Банките да продължат да поддържат по-високи резерви и през 2024г.

Финанси

Заради несигурната икономическа среда може да има ръст на необслужваните кредити

Управителният съвет на БНБ определи нивото на антицикличния капиталов буфер на 2.0%  през първота половина на 2024 г. 

Кредитите растат, но и лихвите ускоряват хода си

Бързото нарастване на кредитните обеми се отразява положително върху доходността на банковия сектор в краткосрочен план, но същевременно създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта и акумулиране на кредитен риск в баланса на банковата система, се казва в съобщението на централната банка.

Заради променливите цени на енергията, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очакваното забавяне на външното търсене, според БНБ способността за обслужване на задълженията може да отслабне и да доведе до нарастване необслужваните кредити и на разходите за обезценки.

Снимка: iStock

В допълнение, върху финансовото състояние на кредитополучателите ще повлияе протичащият глобален процес на повишение на лихвените проценти, чието пренасяне върху лихвените нива в страната ще се ускори през следващите месеци.

Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, като отчитат развитието на рисковете в икономическата среда.

Това е поредното увеличаване на антицикличния буфер

През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г.

Снимка: iStock
Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през второто тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии