1 USD
1.88514 BGN
Петрол
83.63 $/барел
Bitcoin
$16,617.9

Всички сметки автоматично минават в евро с приемането на валутата

Финанси

В началото ще може да се пазарува с левове, но рестото ще е в евро

До приемането на еврото в България остава малко повече от година. Банките у нас, държавата и много институции вече започват подготовка за тази голяма стъпка.

Макар част от нашенците да не одобряват приемането на еврото, е хубаво всички българи да са наясно с промените, които ще настъпят след промяната на валутата.

В тази връзка е добре да се знае, че всички договори, включително за кредити, депозити, както и финансови инструменти в лева или с препратки към лева ще продължат действието си след присъединяването на България към еврозоната. Стойността на лева ще бъде равнозначна на стойността в евро, преобразувана чрез прилагане на необратимо фиксирания обменен курс между лева и еврото. 

От датата на членство на България в еврозоната всички разплащателни сметки, депозитни сметки, текущи бюджетни сметки, спестовни сметки, набирателни сметки, ликвидационни сметки и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици, ще бъдат автоматично и безплатно превалутирани в евро. За тези сметки няма да действа преходен период. Това означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на банка.

Според създателите на плаза за приемане на еврото, това е един бърз и изключително удобен начин за смяна на левовете с евро, без специален ангажимент за самия титуляр на сметката. От първия ден на въвеждането на еврото, безкасовите плащания ще се извършват изключително в евро.

Един месец след като Съветът на ЕС вземе решение, че България отговаря на необходимите условия за въвеждане на еврото и потвърди обменния курс за конвертиране на лева в евро, ще влезе в сила изискване за задължително обозначаване на цените едновременно в лева и евро. Това задължение ще продължи да бъде в сила 12 месеца от датата на приемане на еврото.

Едномесечният преходен период ще спомогне да се осигури постепенен преход към новата валута. През този един месец гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. От друга страна, търговците трябва да връщат рестото на клиентите си изключително в евро. Така на практика част от левовете в обращение ще бъдат обменени чрез търговците и лицата, предоставящи услуги, като по този начин ще се осигури още един обменен канал за българските граждани. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

С 8 "квартала" на борда: Най-големият круизен кораб излиза в открити води през 2024 г.

Coldplay
+19

Галерии