1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

Ето колко пари са в обращение в момента според БНБ

Финанси

Най-разпространената банкнота е с дял от 39,18% от общия брой на банкнотите в обръщение

В края на септември парите в обращение достигнаха 26 521,9 млн. лв. и за една година те се увеличават с 12,3 на сто, или с 2,9  млрд. лв., съобщава Българската народна банка (БНБ), цитирана от БТА. 

Спрямо съответния предходен едногодишен период увеличението им е по-ниско както в процентно отношение (18,8%), така и като абсолютна стойност (близо 3,738 млрд. лв.).

В края на септември в обращение са 584,2 млн. броя банкноти, които са с 4% повече в сравнение с края на юни. 

Кои банкноти имат най-голям дял сред банкнотите в обръщение?

С най-голям дял (39,18%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на третото тримесечие на 2022 г. е банкнотата от 50 лева, като към 30 септември в обращение са почти 229 млн. броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5,37%) e броят на банкнотите с номинал 5 лева.

В края на септември в обращение са над 3 млрд. броя разменни монети, които са с 65,1 млн. броя, или с 2,2 на сто повече в сравнение с броя им в края на юни, а за същия период общата им стойност се увеличи с 15,3 млн. лв., или с 2,9 на сто.

Възпоменателна монета

През третото тримесечие БНБ пусна в обращение сребърна възпоменателна монета "Голям гмурец" от серията "Природно разнообразие в Република България" и до края на годината се очаква да се емитира още една нова възпоменателна монета. Към 30 септември 2022 г. делът на възпоменателните монети в общата стойност на парите в обращение е 0,01%.

Задържани фалшификати

За периода юли – септември 2022 г. в Националния център за анализ на БНБ бяха задържани общо 127 броя неистински български банкноти, циркулирали в паричното обращение. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. те са с 48 броя по-малко. През третото тримесечие в БНБ бяха регистрирани и задържани 42 броя неистински български разменни монети, от които 11 броя от 2 лева, един брой от един лев и 30 броя от 50 стотинки.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии