1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

Данъчната кампания започва по-късно през 2023г.

Финанси

Вижте докога няма да се възстановяват здравноосигурителни права

 Физически лица, които подават годишна данъчна декларация за доходите, извън трудовите правоотношения,  могат да го направят онлайн или на хартия направят от 10.01.2023 г., а не в първия работен ден след Нова година.

От НАП съобщават, че в периода от 30 декември 2022 г. до 09 януари ще се извършват дейности, свързани  с процесите по годишно приключване за 2022 г. и превключване работата на информационните системи за 2023 г. 

На 30.12.2022 г. в 10:00 часа ще бъде прекратена възможността да се извършват  плащания през виртуален ПОС на НАП. Плащания с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП могат да се извършват до 12,00 ч. на 30.12.2022 г. Ще могат да се извършват данъчно-осигурителни вноски чрез банков превод или пощенски запис. При извършване на справка за плащанията през е-услугите на НАП, данните ще са актуални към 30.12.2022 г.

Подаване на декларации за облагане с корпоративни данъци чрез електронната услуга ще започне на 01.03.2023 г.

Електронната услуга за подаване на уведомления за трудови договори ще бъде достъпна, но резултатите от обработката на подадените данни ще се изпращат от НАП след 09 януари 2023 г. Справочната информация в този период ще е актуална към 02.01.2023 г.  За тези обстоятелства е уведомена  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Регистрирани лица по ЗДДС, подаващи справки-декларации и документи, ще могат да подават справки-декларации и VIES-декларации по ЗДДС чрез е-услугата на НАП, като информацията ще се отрази в справката за задълженията и плащанията след 09.01.2023 г.

Плащанията на здравни вноски от граждани в периода 31 декември 2022 г. - 09 януари 2023 г ще могат да се извършват само по банков път чрез търговските банки.

Снимка: Столична община
Здравноосигурителният статус няма да се актуализира в периода от 1 до 9 януари 2023 г. Ако в този период се плати през търговска банка, то възстановяването на здравни права става в офис на НАП, чрез издаване на удостоверение за непрекъснати здравно-осигурителни права на хартиен носител Следващата актуализация на здравния статус ще бъде на 09 януари 2023 г. и тя ще включва всички данни към тази дата.

Подаването на Декларация образец 7 в периода 31 декември – 09 януари 2022 г.  ще може да става чрез електронната услуга с персонален идентификационен код или КЕП, както и на място в офисите на НАП, но подадените данни ще се отразят в системата след 09 януари 2023 г.

В периода от 30 декември 2022 г. до 09 януари 2023 г. физическите и юридическите лица ще имат достъп до всички електронни услуги, предоставяни от НАП, със следните изключения: За посочения период няма да е достъпна електронната услуга за подаване за заявления за регистрация и дерегистрация по ЗДДС. Тези документи ще се подават на само хартиен носител в офис на НАП по регистрация; няма да може да се извършва промяна на имейл и телефон за контакт с НАП през новата електронна услуга „Управление на достъпи и на контактна информация“; няма да е достъпна електронната услуга за подаване на искане за издаване на документ; няма да е достъпна електронната услуга за потвърждаване на издаден персонален идентификационен код (ПИК); няма да има възможност за подаване на заявление за приоритетно плащане на осигурителни вноски, в това число и за допълнително задължително пенсионно осигуряване;  няма да има възможност за плащане на задължения за данъци, осигурителни вноски и задължения подлежащи на принудително събиране чрез електронните услуги на НАП.  

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии