1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Прониква в белите дробове: Това са най-замърсените градове в света

Прониква в белите дробове: Това са най-замърсените градове в света

Какво е положението в Европа

Според Световната здравна организация (СЗО) почти цялото световно население (99%) диша въздух, който надвишава ограниченията за качество на въздуха на СЗО.

Като един от стандартните показатели за качество на въздуха, използвани от СЗО, концентрацията на PM2.5 се отнася до количеството фини прахови частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малко в даден обем въздух.

Фините прахови частици, които са толкова малки, могат да проникнат в белите дробове при вдишване и да навлязат в кръвния поток, засягайки всички основни органи.

Ето най-замърсените градове:

 • Dhaka, Bangladesh (114.5 µg/m3)
 • Lahore, Pakistan (95.1 µg/m3)
 • Patna, India (67.0 µg/m3)
 • New Delhi, India (65.9 µg/m3)
 • Delhi, India (64.0 µg/m3)
 • Urumqi, China (63.4 µg/m3)
 • Muzaffarnagar, India (62.4 µg/m3)
 • Xi'an, China (57.9 µg/m3)

Какво е положението в Европа 

Въпреки че понастоящем въздухът ни е много по-малко замърсен, отколкото преди няколко десетилетия, всяка година около 300 000 души в Европа умират преждевременно поради замърсяването на въздуха, пише consilium.europa.eu. През 2021 г. 97% от хората, живеещи в градските райони, са били изложени на концентрации на фини прахови частици, надхвърлящи последните насоки на Световната здравна организация.

Потреблението на енергия и селското стопанство са най-големият източник на замърсяване на въздуха в Европа.

Основните замърсители включват:

 • прахови частици
 • амоняк
 • метан
 • озон
 • азотни оксиди
 • серен диоксид
 • неметанови летливи органични съединения

Всеки от тях е вреден сам по себе си и някои могат дори да реагират помежду си чрез химични процеси и да се превърнат в прахови частици или озон.

Въпреки че замърсяването на въздуха в Европа е намаляло значително през последните десетилетия, картината в градовете е доста разнообразна. През 2021 г. и 2022 г. четири европейски града надхвърлиха настоящото ограничение на ЕС от 25 микрограма фини прахови частици на кубичен метър въздух: Славонски брод (Хърватия), Нови Сонч и Пьотърков Трибуналски (Полша) и Кремона (Италия).

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии