1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Зареждаме безплатно колите си на първата водородна станция у нас? Но има една подробност

БГ Бизнес

Има ли ограничение кой може да зарежда автомобила си на първата водородна зарядна станция у нас?

 

Една птичка пролет не прави, една водородна зарядна станция също няма да реши проблемите или по-скоро липсата на подобен тип транспорт у нас.

Πъpвaтa вoдopoднa cтaнция в Бългapия зaпoчна paбoтa в София на 10 май 2024 г., а първият автомобил, който беше зареден е и единствения такъв в България, а именно водородния електромобил на Института по електрохимия и енергийни системи на БАН. 

Електромобилът е с марка Hyundai Nexo е закупен по процедура за обществена поръчка с цел да подпомогне създаването на научноизследователската инфраструктура за съхранение на енергия и електромобилност.

Ние от bTV Бизнес Новините попитахме доц. д-р Благой Бурдин, ръководител на научна полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ към Център за компетентност ХИТМОБИЛ, които обслужват станцията дали гражданите ще могат да имат свободен достъп до зареждане и за колко време.

Колко струва и кой може да зарежда колата си на водородната станция?

„Водородната зарядна станция не е изградена като търговски обект (съответно не продава водород като гориво), а е част от научна полева лаборатория „Интегрирани енергийни системи“ към Център за компетентност ХИТМОБИЛ. Целта е изследване на взаимовръзките между производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), съхранение на енергия, производство на водород и в частта със станцията – използване на този водород като енергия за захранване на транспортни средства“, отговори доц. д-р Благой Бурдин.

По негови думи като част от плана за развитие на ХИТМОБИЛ ще бъдат провеждани на научни изследвания, демонтиране и популяризиране на водородните технологии в транспорта, както и създаване на експертиза при въвеждане в експлоатация на водородни станции (определяне на местоположение, капацитет, работни налягания, скорост на зареждане и редица други технически параметри на станциите) съобразно оптималното използване на съоръженията.

„Една станция не е достатъчна за навлизане на водород в транспорта и функционалното използване на водородни автомобили от крайни потребители но разбира се, ако има потребител, който иска да зареди своя водороден автомобил на станцията той може да го направи безплатно в рамките на свободния капацитет на станцията и съгласувано с времето на научния екип на ХИТМОБИЛ“, казва експертът.

Коя фирма ще поддържа обекта станцията за зареждане с водород на БАН?

Бурдин каза, че в рамките на гаранционния срок на съоръжението, всички дейности по поддържане на станцията ще бъдат извършвани от нейния производител. След гаранционното обслужване може да бъде извършвано от по-широк кръг фирми, но след съгласуване на специфичните дейности (особено в частта безопасност) с производителя.

Колко струва по принцип един пълен заряд с водород?

Експертът казва, че все още няма пазар за водород в транспорта в България и региона.

„Първата стъпка е, както за всяка нова технология, субсидиране на цената до аналогични нива на бензин/дизел. След изграждане на първите комерсиални станции цената следва да бъде определяна на пазарен принцип в конкуренция с другите видове горива. Предвид обаче предимствата на водорода по отношение съхранението на енергия от ВЕИ, висока скорост на зареждане и финансова икономия от мащаба при изграждане на големи зарядни станции, има сериозни предпоставки водородът да бъде едно от предпочитаните горива в транспорта“, допълва той.

Има ли други превозни средства, които се движат с водород в нашия транспорт освен колата на института?

Водородния електромобил на ИЕЕС е пръв и засега единствен в България и региона. За да има повече транспортни средства – леки и товарни автомобили, автобуси и др., в началото е необходимо превозните средства и станциите, които да ги зареждат да бъдат въвеждани в експлоатация едновременно.

„По време на официалното откриване на станцията не малко хора заявиха интерес. За частни лица все още няма съществен смисъл от закупуване на автомобил, който трудно да зареждат и то само на едно конкретно място. С бизнеса, обаче, би могло да бъде изградено ефективно сътрудничество, при което с няколко водородни автомобила да се провеждат научни изследвания за ефективността от прилагане на този вид транспорт в техния автопарк“, казва Бурдин.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии