1 USD
1.79533 BGN
Петрол
83.36 $/барел
Bitcoin
$24,012.8

Всеки трети българин се справя трудно с битовите си сметки

БГ Бизнес

Жените са по-силно засегнати от повишаването на цените на електроенергията

27 на сто от българите или близо една трета, срещат затруднения при плащането на битовите сметки и имат просрочени такива, съобщават от КНСБ на страницата на синдикалната организация.

Делът на анкетираните в ЕС, които съобщават, че са изостанали при плащането на сметките си за комунални услуги, варира от 7% в Дания и Швеция до 50 на сто в Гърция.

Средно за ЕС този процент е 15,6 и именно тези хора са и най-силно изложени на риск от енергийна бедност.

Средно 28% от анкетираните в ЕС очакват да имат проблеми с плащането на битовите сметки през следващите три месеца, а 31% от домакинствата с автомобил прогнозират, че ще имат затруднения с плащането на разходите по поддръжката му.

Изследване показва, че жените са по-силно засегнати от повишаването на цените на електроенергията – 44% от самотните майки и 31 на сто от самотните жени очакват да изпитат затруднения при покриването на разходите за енергия през следващите три месеца.

За сравнение такива трудности очакват 26% от самотните мъже и 30 на сто от двойките с деца. Ето защо равенството в заплащането с мъжете е необходимо повече от всякога.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Google разкри колко вода използва за охлаждане на центровете си за данни

Coldplay
+9

Галерии