1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Външният дълг на държавата расте, този на БНБ намалява

Външният дълг на държавата расте, този на БНБ намалява

Дългът на сектор "Държавно управление" е почти 10,8 млрд. евро

Брутният външен дълг на сектор "Държавно управление" в края на февруари 2024 г. е почти 10,8 млрд. евро (10,7% от прогнозния брутен вътрешен продукт - БВП), съобщава Българската народна банка. Спрямо края на февруари 2023 г. дългът нараства със 781,3 млн. евро (7,8%). 

Брутният външен дълг на България в края на февруари 2024 г. възлиза на малко над 44,4 млрд. евро (43,9 на сто от БВП). Това е с почти 161 млн. евро (0,4 на сто) повече в сравнение с края на февруари 2023 г. (44 257 млн. евро, 47,1% от БВП). 

В края на февруари краткосрочните задължения са над 7,3 млрд. евро (16,5% от брутния дълг, 7,2 на сто от БВП) и се понижават за година с 803,1 млн. евро (9,9%). Дългосрочните задължения възлизат на близо 37,1 млрд. евро (83,5% от брутния дълг, 36,6 на сто от БВП), като се повишават с 964,1 млн. евро (2,7 на сто) за една година.

Външните задължения на централната банка са почти 1,918 млрд. евро (1,9 на сто от БВП). Те намаляват за една година със 73,8 млн. евро (3,7%). Външните задължения на другите парични финансови институции са почти 6,113 млрд. евро, като се понижават за година с 382,5 млн. евро (5,9 на сто).

Външните задължения на "Други сектори" са малко над 12 млрд. евро. Те намаляват на годишна основа с 216 млн. евро. Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 13,546 млрд. евро, което е с 51,9 млн. евро повече спрямо края на февруари 2023 г. (13 494.3 млн. евро, 14,4 на сто от БВП). То, както винаги, е с най-значителен дял в структурата на външния дълг – 30,5 на сто към края на февруари 2024 г. и запазва дела си спрямо година по-рано. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии