1 USD
1.81482 BGN
Петрол
Bitcoin
$42,312.8

Ще ни информират за приемането на еврото чрез SMS и сметките за ток

Ще ни информират за приемането на еврото чрез SMS и сметките за ток

Министерството на финансите готви мащабна кампания

Актуализирана версия на комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към еврозоната е приета от координационния съвет за подготовка, съобщиха от Министерството на финансите.

Какво е новото в нея?

По време на информационната кампания ще се изпращат нелично адресирани писма с информация за въвеждането на еврото, за защитните характеристики на евробанкнотите и евромонетите, за възможните начини за обмен на валута и други технически изисквания за промяната на различни целеви групи.

Чрез мобилните оператори се предвижда да се изпратят кратки съобщения до всички абонати с информация за предстоящото въвеждане на еврото в България и линк към официалната интернет страница за еврото. Това е един от бързите и лесни начини за достигане на целевата група. Предвижда се също и да се използват хартиените сметки за ток, парно, мобилни услуги и др. за разпространение на информация за цялостния процес на въвеждане на еврото и неговите етапи, както и за важна потребителска информация.

Фази на кампанията

Документът предвижда провеждането на мащабна комуникационна и информационна кампания, която ще запознае гражданите с ползите от въвеждането единната европейска валута като официално разплащателно средство у нас, със средносрочните и дългосрочните ефекти за страната и с всички практически аспекти, важни за протичане на процеса, чрез предоставянето на точна, достъпна и навременна информация, пише в съобщението на Министерството на финансите. Предвижда се кампанията да протече в три основни фази - подготвителна, същинска и фактическа, като втората фаза ще е най-интензивна.

Първата фаза (15-12 месеца преди индикативната дата за въвеждане на еврото в България до датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България) ще е насочена към предоставяне на информация за ползите и възможностите за България от присъединяването към еврозоната и за готовността на страната да покрие Маастрихтските критерии. Още на този етап целта е да се отговори на важните за хората въпроси и да се пресекат възможности за разпространяване на спекулации и неверни твърдения по темата, коментират от министерството.

Втората фаза (от датата на вземане на решение от Съвета на ЕС за въвеждане на еврото в България до 1 месец след фактическото въвеждане на еврото) ще е насочена най-вече към практическата информация по приемането на единната европейска валута. Ще се разясни как ще се извършва превалутирането на кредити и депозити, административните стъпки, които трябва да предприемат на юридическите лица, промените в счетоводството, какви са защитните елементи на евро монетите и банкнотите, как ще се извършва двойното обозначение на цените в търговските обекти, къде и как да се подават сигнали при нередности.

Третата фаза (ще започне 1 месец след фактическото въвеждане на еврото в България и ще завърши 6 месеца след въвеждането на еврото) ще е много важна за утвърждаването на новата валута след официалното ѝ приемане, както и за повишаване на доверието на гражданите в институциите. Тя ще е насочена както към припомняне на ключова практическа информация, така и ще запознава гражданите с мерките, които държавата предприема за защита на правата на потребителите.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии