1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Печалбата на банките у нас бележи ръст от 60%

БГ Бизнес

Депозитите в банковата система в края на януари 2024 г. са 147,4 млрд. лв.

Печалбата на банковата система в края на януари 2024 г. е 183 млн. лв. и това представлява растеж с 59,3% спрямо първия месец на миналата година, съобщават от Българската народна банка. 

В края на декември 2023 г. регулаторният капитал на банковата система е 18,2 млрд. лв., а общият размер на рисковите експозиции възлиза на 83,9 млрд. лв. Съотношението на общата капиталова адекватност на банковата система към 31 декември 2023 г. е 21,65 на сто, на капитала от първи ред – 20,51 на сто, а на базовия собствен капитал от първи ред – 20,07 на сто.

През януари активите на банковата система нарастват с 418 млн. лв. (0,2 на сто) до 172,5 млрд. лв. Делът на кредитите и авансите нараства до 64,5 на сто в края на януари 2024 г., а този на дълговите ценни книжа – до 15,3 на сто при съответно 60,0 на сто и 15,1 на сто в края на декември 2023 г. През периода делът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане в балансовите активи намалява от 21,1 на сто 16.4 на сто.

Отношението на ликвидно покритие в края на януари 2024 г. е 246,4 на сто (при 246,7 на сто в края на декември 2023 г.). Ликвидният буфер е 50,7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 20,6 млрд. лв. (при съответно 53,0 млрд. лв. и 21,5 млрд. лв. в края на декември 2023 г.).

Общите брутни кредити и аванси в края на януари възлизат на 114,4 млрд. лв. и спрямо 31 декември 2023 г. се увеличават с 8,1 млрд. лв. (7,6 на сто). Брутният кредитен портфейл отбелязва месечен растеж с 368 млн. лв. до 97,8 млрд. лв. Увеличават се кредитите за домакинства (с 450 млн. лв., 1,1 на сто), за нефинансови предприятия (със 100 млн. лв., 0,2 на сто) и за други финансови предприятия (с 31 млн. лв. или 0,4 на сто), докато тези за сектор държавно управление намаляват – с 213 млн. лв. или 20,3 на сто.

Общите депозити в банковата система в края на януари 2024 г. са 147,4 млрд. лв., като прeз месеца нарастват със 72 млн. лв. (0,05 на сто). Увеличават се депозитите на други финансови предприятия (с 542 млн. лв., 13,3 на сто), на домакинства (с 248 млн. лв., 0,3 на сто), на кредитни институции (със 182 млн. лв., 1,7 на сто), както и тези на сектор държавно управление (с 84 млн. лв., 2,2 на сто). При депозитите на нефинансови предприятия е отчетено намаление – с 984 млн. лв. (2,1 на сто). 

Балансовият собствен капитал на банковата система в края на януари възлиза на 20,2 млрд. лв. и спрямо края на декември 2023 г. нараства със 192 млн. лв. (1,0 на сто). 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии