1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

КЕВР наложи 604 хил. лв. глоба на АЕЦ "Козлодуй" за злоупотреба

БГ Бизнес

Това е четвъртата санкция на регулатора за злоупотреби на пазара на едро с енергия

 

На закрито заседание, проведено на 16.04.2024 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение, с което наложи имуществена санкция в размер на 604 064 лв. на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за неразрешено използване (търговия) с вътрешна информация, съобщават от Комисията.

Дружеството е санкционирано заради сключени сделки на 31.10.2021 г. и на 1.11.2021 г. в нарушение на забраната относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия (REMIT). 

Глобата е 10% от размера на извършените сделки, чиято обща стойност малко над 6 милиона лева, съобщиха за bTV Бизнес Новините от КЕВР.

Това е четвъртото решение на енергийния регулатор за налагане на имуществени санкции на енергийни дружества за злоупотреби на пазара на едро с енергия. 

С решение от 25.11.2022 г. Комисията санкционира НЕК ЕАД и още пет дружества, като им наложи имуществени санкции с общ размер 1 258 419 лв.

С друго решение, взето на на 23.03.2023 г., КЕВР наложи имуществена санкция в размер на 165 238 лв. на „Енерджи Съплай“ ЕООД за извършена забранена манипулация на пазара, чрез разслояване на нареждания (layering) и издаване лъжливи поръчки (spoofing). 

Третото решение на Комисията за налагане на санкции е прието на 14.11.2023 г.. С него две дружества – „Мост Енерджи“ АД и „Кумер“ ООД бяха санкционирани с общо 2 114 052 лв. за извършена пазарна манипулация чрез изпращане на подвеждащи сигнали и/или определяне на цени на изкуствено равнище. 

Комисията продължава да работи активно и по други образувани производства за установяване на евентуални нарушения на забраната за манипулация на пазара на едро на енергия и/или търговия с вътрешна информация. Целта на КЕВР е ефективно да възпрепятства злоупотреби от пазарни участници, които извършват манипулативни сделки на организираните пазари за търговия с енергийни продукти на едро и/или извличат неправомерни печалби. 

По този начин регулаторът гарантира правилното функциониране и прозрачност на свободния пазар на едро с енергия, както и формирането на справедливи пазарни цени на електрическа енергия и природен газ.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии