1 USD
1.83233 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,420.5

Какви са ангажиментите ни за закриване на въглищните централи?

БГ Бизнес

От тях идва 50% от електроенергията в България

Българската енергийна система е една от най-зависимите от въглищните централи. Оперативните данни на ЕСО показват, че към 9ч. тази сутрин малко над 50% от електроенергията, която обезпечава нуждите на потребителите идва от въглищните централи, 33% се произвежда от АЕЦ „Козлодуй“. Така АЕЦ и кондензационните ТЕЦ генерират над 83% от необходимия ток тази сутрин. Останалата  електроенергия идва от топлофикационни ТЕЦ, заводски ТЕЦ, ВЕЦ, малки ВЕЦ и фотоволтаици.

Данните са категорични – ТЕЦ на въглища са ключови за обезпечаване на енергийната система на България.

Същевременно обаче страната ни е длъжна да намали въглеродните емисии, от производството на електроенергия, тъй като въглищните централи в голямата си част далеч не са модернизирани и продължават да са основни замърсители. А заради мръсния въздух се разболяват и умират хиляди. Така уравнението никак не е лесно.

Снимка: btvnovinite.bg
Ето и какво пише в „Плана за възстановяване и устойчивост 2022г.“, който се превърна в ябълката на раздора и отново отвори вратата за спомените и страховете от режим на тока и шоково поскъпване на тока.
България трябва да намали с 40% въглеродните емисии от производството на електроенергия спрямо нивата от 2019г. Целта за намаляване на емисиите трябва да бъде постигната през 2025 г. Тогава ще се създаде и ясен план за постепенно премахване на централите на въглища до 2038 г. и ще има регулаторен таван за техните емисии на въглероден диоксид, приложим от 1 януари 2026 г., е записано в документа.

В закон ще се предвидят мерки във връзка със социалноикономическите последствия, което ще се финансират и ще са в съответствие с мерките предвидени под Фонда за справедлив преход .
Намаляването на емисиите на въглероден диоксид ще обхваща централите работещи на въглища, а именно ТЕЦ Марица 3 ЕАД, ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД, ТЕЦ Бобов дол ЕАД, AES3C Марица Изток 1, ТЕЦ Контур Глобал Марица Изток 3, ТЕЦ БРИКЕЛ ЕАД, ТЕЦ Република, ТЕЦ Русе Изток и Топлофикация Сливен.

При изпълнението на целите за декарбонизация, ще се отчетат и цялостното екологично представяне на съответните инсталации по отношение на емисиите на атмосферните замърсители на прах и серен диоксид, както и съответствието с ЕС стандарти за качество на атмосферния въздух във всички зони с индикатори и норми за качеството на въздуха, където са разположени инсталациите. Постигането на тези цели ще трябва да приключат до 30 юни 2026 г. и ще бъде интегрирано към Закона за ограничаване изменение на климата.

От въглищни централи в икономическа зона в комплекса „Марица Изток“


Предвижда се създаване на държавно предприятие „Конверсия на въглищни региони.“ Това няма да се финансира със средства от плана за устойчивост. В документа обаче е записано, че финансирането му  е възможно от Фонда за справедлив преход. Предприятието ще е към Министерството на енергетиката, като на него се предоставят съществуващите терени и съоръжения на въгледобивни или енергийни дружества - държавна собственост, заедно с прилежащата инфраструктура и земята към тях, за осъществяване на дейностите по рекултивация.

Предприятието ще планира ландшафтното и инфраструктурно развитие, подготвя терените и модернизация на инфраструктурата, така че да съответстват на нуждите за нови дейности в контекста на създаване на икономическа зона в комплекса Марица Изток.

За осъществяване на дейностите, предприятието наема работници и служители, чиито договори се прекратяват във връзка с прекратяване на минната дейност.

Първоначално се говореше за ускорено затваряне на въглищни ТЕЦ до 2030г. Предизвикателствата в енергетиката, които се изостриха от войната в Украйна, обаче показаха, че тази цел на европейските власти е твърде амбициозна. Това даде възможност целевият срок да се измести до 2038г. А дали България ще успее да реши уравнението в полза на гражданите, така че да дишаме чист въздух, но и да имаме достатъчно ток - предстои да видим.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии