1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Договорите на телекомите ще гарантират повече баланс и реципрочност за потребителите

БГ Бизнес

Постигнато е съгласие между АТИ и КЗП за браншово споразумение, съгласно което ще изменят общите си условия за предоставяне на услуги по следния начин

Алиансът на технологичната индустрия (АТИ) проведе успешно браншови преговори и постигна споразумение с Комисия за защита на потребителите (КЗП). В професионален диалог и след обстойно обсъждане на европейското и българското законодателство, добрите практики в другите държави от ЕС и решенията на Съда на ЕС, страните констатираха, че прилаганите клаузи за индексиране съответстват на приложимата нормативна рамка и практика.

По време на преговорите участниците се обединиха около мнението, че въпреки това са налице обществени очаквания, които трябва да бъдат адресирани.

С оглед на това, операторите-членове на АТИ в процеса на преговори постигнаха съгласие с КЗП за сключване на браншово споразумение, съгласно което ще изменят общите си условия за предоставяне на услуги по следния начин:

  • Въвеждане на право за потребителите да прекратят договора си при увеличаване на цени в резултат на индексация, без предизвестие и без да дължат определената в него неустойка за услуги. Потребителите могат да упражнят правото си за предсрочно прекратяване в срок от един месец от обявената от съответния оператор начална дата на индексация;
  • Определяне на прагове, в рамките на до +/–2%, при които не се извършва индексация, както при инфлация, така и при дефлация;
  • Намаляване на цените на абонаменти/услуги при отчетена от Националния статистически институт дефлация, за предходната календарна година, когато същата надвишава горните прагове;
  • Определени абонаментни планове и/или цени на услуги могат да бъдат изключени от обхвата на индексацията, както при инфлация, така и при дефлация, като операторите следва да ги обявят на интернет страниците си.
  • Операторите ще отразят договорените промени в общите си условия в срок до 3 месеца. Новите клаузи ще се прилагат, считано от 1 януари 2025 г.

"Въпреки трудната икономическа среда през последните години, телекомуникационната индустрия в България остана устойчива и в резултат на направените инвестиции успя да отговори на нарастващото потребление на данни от страна на потребителите и да осигури надеждна и сигурна свързаност. При проведените преговори АТИ и КЗП се съсредоточиха върху надграждане на възможностите за избор на потребителите и въвеждане на допълнителни мерки, особено в случай на дефлация. Смятаме, че това е много важна стъпка, изцяло в полза на потребителите”, каза Андреана Атанасова, председател на АТИ.

Това не е първият случай, в който операторите правят доброволни промени в договорите си в полза на потребителите. През 2014-2015 г. те сключиха индивидуални споразумения с КЗП, с които съществено намалиха размера на неустойките при предсрочно прекратяване на договорите, независимо че нямат такова задължение нито по българското, нито по европейското законодателство.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Интерактивна образователна инсталация кани потребителите да научат повече за електронните отпадъци

Интерактивна образователна инсталация кани потребителите да научат повече за електронните отпадъци

Любопитната инсталация посреща посетители на пл. „Света Неделя“ в София до края на март, където всеки ще може да разгледа „Музея на електронния отпадък“ и да предаде за рециклиране старите си електронни устройства

Галерии