Димитър Радев: 1 януари 2025 г. е възможна и реалистична дата България да стане член на еврозоната

БГ Бизнес

Това, което БНБ прави, е техническата подготовка, коментира управителя на банката

 

Първи януари 2025 г., ако се положат усилия, е възможна дата България да стане член на еврозоната. Това каза управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев по време на изслушване в парламентарната Комисия по въпросите на Европейския съюз относно присъединяването на България към еврозоната. По думите му БНБ и банковият сектор вече са част от валутния съюз, казва БТА. 

"В този смисъл, за да финализираме процеса, няма допълнителни условия или критерии, насочени към БНБ и към банковия сектор", добави Димитър Радев.

Най-трудната за изпълнение част от критериите за еврозоната

Управителят на БНБ обърна внимание, че банковият сектор и валутната стабилност са най-трудната за изпълнение част от критериите за присъединяването на една страна към еврозоната. Радев припомни, че за България тези критерии са изпълнени през 2020 г., защото без тяхното изпълнение страната ни нямаше да е член на Банковия съюз.

"БНБ и банковият сектор до голяма степен са част от еврозоната", изтъкна Димитър Радев. Той обърна внимание, че единственият активен критерий, който е в преките компетенции на БНБ, е валутната стабилност. Според управителя на БНБ самото участие на лева във валутния механизъм гарантира, че този критерий е изпълнен.

Процесът по присъединяването не е спрян 

Това, което БНБ прави, е техническата подготовка, коментира Димитър Радев. Освен това съвместно с президента на Европейската централна банка (ЕЦБ) са определени поименно хората от ЕЦБ и БНБ, които работят по основни направления, свързани с присъединяване към еврозоната и този процес не е спрял.

Проблемът, според управителя на БНБ вижда, е дисбалансът. Димитър Радев поясни, че има един икономически сектор и една институция, които реално са част от еврозоната, но без страната да е част от еврозоната. Според него дисбалансът става все по-сериозен заради забавянето на влизането на България в еврозоната, защото основната идея е била страната ни да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2023 г.

"Проблемът, който аз виждам, е дисбалансът", заяви още Димитър Радев.

Нормативната рамка и законодателната програма

Втората важна сфера на работа за влизането на България в еврозоната е нормативната рамка и законодателната програма. Управителят на БНБ посочи, че напредъкът по този въпрос е много голям. Радев припомни, че в края на декември миналата година в Народното събрание са приети най-комплицираните от юридическа гледна точка законови текстове, свързани с БНБ. В момента има готов нов Закон за БНБ, който ще бъде уставът на институцията през следващите 20 години. Той е в процес на много напреднала консултация с ЕЦБ. Отделно са направени всички промени, които трябва да се направят в Закона за платежните системи и платежните услуги. Отделно се работи и по Закона за въвеждане на еврото. Димитър Радев не вижда никаква пречка целият този пакет от закони, който е в компетенцията на БНБ, да влезе в Народното събрание в началото на септември. 

По повод разплащанията в евро Радев посочи, че и в момента няма ограничения за разплащане в европейската валута. Управителят на БНБ добави, че текущият план за двойно обявяване на цените в евро и лева обхваща период от 18 месеца. То ще е в сила около 6 месеца преди въвеждане на еврото в България и 12 месеца след това. По повод двойното използване едновременно на евро и лев Радев препоръчва този срок да е максимално кратък, като е предвидено той да бъде около месец след въвеждане на еврото. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст