1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

Държавните органи са осчетоводили грешно рекордните 6,73 млрд. лв.

Държавните органи са осчетоводили грешно рекордните 6,73 млрд. лв.

Сметната палата разкри нарушенията и поиска корекция

 

Драстично са се влошили като точност финансовите отчети на държавните органи през 2023 г. Държавните органи - министерства, агенции, вузове, общини, са извършили неправилни счетоводни отчитания на умопомрачителната стойност от 6,73 млрд. лв. И се е наложило Сметната палата да ги коригира. Това е много над неправилно отчетените приходи и разходи през 2022 г., когато грешните отчитания са били за 2,75 млрд. лв.

Това показват обобщените данни от доклад на Сметната палата за извършените финансови одити през 2023 г., публикувани на сайта на палатата. И след корекциите обаче са останали държавни структури, за чиито отчети палатата не може да се произнесе или се произнася отрицателно.

През изминалата година палатата е изготвила общо 333 одитни доклада след извършени одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации (ръст от 16% спрямо 2022 г. ). На базата на тези проверки палатата е заверила без забележки отчетите на 271 бюджетни организации, пише "Сега". За 50 бюджетни организации палатата е издала квалифицирани мнения - че има съществени пропуски, но без да са всеобхватни.

При 11 организации грешките са били и съществени, и всеобхватни и палатата излиза за техните отчети с отрицателно мнение. Одиторите са отказали да дадат мнение за 1 бюджетна организация - заради невъзможност да си съставят вярна представа.

Тази статистика щеше да изглежда много по-зле без извършените след намеса на палатата корекции по отчетите, става ясно още от съобщението. 90 бюджетни организации са попадали в категорията за подлежащи на отрицателно мнение преди корекциите, други 40 е следвало да получат квалифицирано мнение.

Сметната палата има практиката да стартира одитите в бюджетните организации още през отчетния период и установените от одиторите неправилни отчитания могат да се коригират до приключване на одита.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии