България е изнесла 14,4 хил. тона риба и рибни продукти за година

БГ Бизнес

Ето към кои страни изнасяме най-много риба

По данни на Министерство на земеделието и храните през 2023 г. общият износ на риба и рибни продукти от страната ни възлиза на 14,4 хил. тона. Около 75% от общото изнесеното количество е насочено основно за Румъния и Швеция, следвани от Белгия, Германия, Гърция, Испания и др., съобщава пресцентърът на Министерството на земеделието и храните.

Това стана ясно по време на посещението на заместник-министъра на земеделието и храните доц. Деян Стратев в производствените бази на рибно предприятие, което се намира на територията на Пазарджик.

Посетеното предприятие е бенефициент по ПМДР (2014-2020 г.) и има одобрени и реализирани 11 проекта за над 3 млн. лв. От тях седем са финансирани чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група - Пазарджик, на стойност над 1,3 млн. лв.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст