1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

ЕК въвежда нови права на пътниците

Свят

Вижте какво ще се промени и как може да се възползвате

Европейската комисия провежда публична консултация относно възможностите за модернизация на правата на пътниците в ЕС. Европейската организация на потребителите (BEUC) представи вижданията на потребителските организации, пишат от "Активни потребители". Ето основните предложения:

1. Защита на пътниците от фалит на авиокомпания

В случай на фалит, трябва да се осигури възстановяване на заплатените суми и транспортиране на пътниците, заварени на летища.

Препоръките на BEUC:

1) Комисията следва да направи законодателно предложение, установяващо задължение за въздушните компании да предоставят финансова гаранция, покриваща техните задължения към пътниците в случай на несъстоятелност или отнемане на оперативен лиценз.

2) Гаранционната схема трябва да покрива:

възстановяване на платените от пътника суми (предварителни плащания и предстоящи възстановявания) в случай на несъстоятелност и отнемане на оперативен лиценз съгласно Регламент 1008/2008;

- всички ваучери, приети от пътуващите;

- пълните разходи за репатриране, ако са блокирани в чужбина.

3) От всяка държава-членка следва да се изисква да определи орган, координиращ усилията за репатриране, когато пътници са блокирани в чужбина поради фалит на авиокомпания.

Посредници за продажба на билети

Препоръките на BEUC:

- Европейската комисия следва да въведе солидарна отговорност между онлайн посредниците и транспортните оператори, което позволява на потребителите да насочват своите искове и към двамата участници.

- Допълнителните задължения и отговорности на онлайн посредниците към потребителите трябва да бъдат определени със закон, особено в случай на прекъсване на пътуването (предоставяне на информация в реално време, задължения за пренасочване и др.). Обикновените „задължения за информация“ не са достатъчни.

Право на отказ от пътуване при извънредни обстоятелства

Препоръките на BEUC:

- Всички разпоредби за правата на пътниците трябва да предоставят на потребителите право на безплатно анулиране в случай на голяма криза.

- Регламентите за правата на пътниците трябва да отразяват разпоредбите на Директивата за пакетните туристически пътувания, даващи на потребителите право да

на полета срещу „подходяща и оправдана“ такса за прекратяване на авиокомпанията, която трябва да бъде определена от закона.

- Правните дефиниции относно предупрежденията за пътуване, задействащи това право на безплатно обезщетение в случай на голяма криза, следва да бъде изяснена в различните разпоредби относно правата на пътниците и в Директивата за пакетните туристически пътувания.

Прилагане на правата на пътниците

Препоръките на BEUC:

Следва да бъдат предложени по-амбициозни мерки, за да се гарантира, че потребителите напълно и бързо се ползват от всичките си права на пътниците, за да се гарантира, че инициативата ще положението на потребителите. Това трябва да включва:

- въвеждане на схеми за автоматично възстановяване и, където е възможно, компенсационни схеми;

- създаване на формализирана и по-силна мрежа от национални правоприлагащи органи (НПО);

- придаване на законова сила на решенията на правоприлагащите органи;

разширяване на приложимостта на решенията на НПО към други пътници; пътуване с прекъсването на пътуването и наличие на същата причина за действие;

- предоставяне на Европейската комисия на правомощия за разследване и правоприлагане за широко разпространени и в целия ЕС нарушения на разпоредбите за правата на пътниците;

- въвеждане на ясни, строги и хармонизирани срокове за туристическите оператори и посредниците за разглеждане на жалби на пътници във всички регламенти за правата на пътниците;

- въвеждане на наистина възпиращи санкции въз основа на годишния оборот на транспортните оператори и посредниците;

- въвеждане на периодични неустойки и лихви върху просрочените плащания в полза на потребителите при неспазване на сроковете за възстановяване/обезщетение;

публикуване на информация относно причините за прекъсване на пътуването и съобщаване на потребителите и НПО в рамките на 48 часа след прекъсването;

- задължаване на авиокомпаниите да участват в органи за извънсъдебно решаване на спорове и техните решения трябва да бъдат обвързващи;

- по-нататъшно използване на цифровизация (SMS, имейл) за по-добро информиране на потребителите в случай на прекъсване на пътуването и за подпомагане на налагането на правата им;

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии