Премахват се частните хотелски плажове в Хърватия

Свят

Страната въвежда ново законодателство, което ще внесе промени в туризма

Нов хърватски закон за морската собственост, който включва и използването на морските пристанища, внася промени в туризма, съобщава Total Croatia News. 

Снимка: Pexels

В новия закон най-голяма е промяната в реда за предоставяне на концесия, по-конкретно при искане за търговско ползване на морско имущество, концесията може да се дава за максимален срок от пет години.

Край на хотелските плажове

Морските (крайбрежни) плажове вече се делят на обществени, естествени и организирани и такива със специално предназначение. Според новия закон вече няма хотелски плажове. Морските плажове трябва да са достъпни за всички и не трябва да се заплащат входни такси.

Разрешителни за концесии

Новият хърватски закон за морската собственост също премахва одобренията за концесии и въвежда разрешителни, които ще се издават от общинския или градския съвет въз основа на публичен търг. Създадена е институция за управление на морското имущество, въвеждат се експертни съвети за планиране и строителство на морско имущество. 

Единна пристанищна тарифа 

Въвежда се и единна пристанищна тарифа, както и морски надзиратели, които да следят за прилагането на новия закон. Надзорът на морското имущество в защитените природни територии ще се извършва от пазителите на тези защитени природни територии. 

Ето и идеи за алтернативен туризъм от мултимедийния репортер на bTV Ладислав Цветков: 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст