1 USD
1.87664 BGN
Петрол
113.838 $/барел
Bitcoin
$30,381.5
Последвайте ни
1 USD
1.87664 BGN
Петрол
113.838 $/барел
Bitcoin
$30,381.5

Банките изпращат в историята "най-важното число в света"

Мнение

Какво предизвика една от най-големите промени във финансовия свят

С приключването на 2021 г. в историята остава "най-важното число в света". Това за банките и техните клиенти в продължение на повече от 40 години беше LIBOR.

Абревиатурата стои означава London Inter-Bank Offered Rate или Лондонската междубанкова лихва на предлагане, към която някога бяха обвързани кредити за над 300 трилиона долара.

Какво всъщност е LIBOR?

Това е лихвата, по която големите международни банки осигуряват финансиране една на друга. Често тя стои в дъното огромна част от от договорите за заеми вариращи от кредитни карти, през ипотечни до такива отпуснати за бизнеса.

В тези контракти е записано, че лихвата, която крайният клиент трябва да плати е LIBOR + надбавка.

Така, ако текущата стойност на индикатора е 1%, а надбавката 5%, то общата лихва достига 6%. Тъй като LIBOR се променя всеки ден то това се случва и с крайните клиенти макар и с не съвсем съшия интензитет.

Поради тази причина решенията на банките участващи във формирането на индикатора оказва влияние върху живота на обикновения човек и бизнесмен, защото от тези решения се определя и каква част от парите, с които разполагат отиват за плащания на лихви.

Как се формира LIBOR?

За да се формира лихва по LIBOR за дадена валута и срок на заема, всеки ден се провежда допитване до банките с въпроса "Колко смятате, че ще ви струва днес, да заемете средства от другите банки на междубанковия пазар?".

Т.е котировката се определя изцяло на база проучване в което банките казват, на каква цена очакват да се финансират, а не на реалните стойности, на реалните стойности, на които това се случва.

С цел да се избегнат спекулации при определянето на индекса се премахват най-високите и най-ниските котировки и се предоставя осреднена стойност. Всичко това без регулиране от страна на централните банки, които би трябвало да имат водеща роля.

Защо пенсионират LIBOR и скандалът коствал на банките над 9 млрд. долара?

В идеалния случай банките участващи в допитването за формирането на лихвите (в различни валути и с различен матуритет) трябва да отразяват реалните си очаквания.

В периода 2008-2012 г. съвпаднал с финансовата криза и Великата рецесия редица разкрития бяха направени за това, че всъщност LIBOR е "лихвата, по която банките не заемат една на друга".

Това определение даде управителят на Bank of England (централната банка на Великобритания) през 2008 г. отбелязвайки, че на LIBOR не може да се разчита като обективен индикатор.

Причината за това, е разследване на Wall Street Journal от същата тази 2008 г., в което се посочва, че много банки участващи във формирането на LIBOR, всъщност са декларирали далеч по-ниски лихви от тези на които реално са се финансирали.

По този начин финансовите институции са маскирали влошаващото им се състояние в на навечерието на кризата и от там заблуждаването на редица инвеститори.

След скандала

Като резултат законодателните и регулаторни органи в развитите икономики предприеха действия, с които да ограничават в бъдеще възможността това да се повтори. Основният извод, който се направи, е че не може да се оставя на банките без никакъв надзор определят лихви, към които са обвързани заеми аз над 300 трилиона долара.

През 2012 г. във Великобритания се прие закон според, който управлението на процеса по формирането на LIBOR се поема от новосъздаден държавен регулаторен орган.

В Европейския съюз 2016 се прие регламент в същата посока.

Какво заменя LIBOR?

За активи деноминирани в евро това е ESTR индексът, който заменят.нар европейски LIBOR EONIA, който отразява цената на която банките се финансират по-т. нар. овърнайт или еднодневни заеми.

За заеми с по-голям матуритет се използва EURIBOR, който също отразява промените в европейския регламент от 2016 г. и се регулира от ЕЦБ.

В САЩ новият индекс е SOFR, който отчита цената на заемните средства обезпечени с държавни дългови ценни книжа на американското правителство, като той се наблюдава от подразделението на Федералния резерв в Ню Йорк.

И двата нови индекса се прилагат за нови заеми от 2018 г. и ще продължат да действат и за напред.

До 2023 г. по някои от отпуснатите вече заеми LIBOR да остане референтна стойност, но поради регулаторното наблюдение няма как с лихвите да се правят спекулации

Какво означава това за кредитите в България?

У нас повечето клиенти, които са имали кредити обвързани с LIBOR (у нас чрез индекса СОФИБОР) започнаха да получават SMS за промяната на условията по договорите им. Това започна на 1 юни 2018 г.

В парламента дори бяха приети и текстове в Закона за кредитните институции, които гарантираха, че промяната при пресмятането на референтния лихвен процент не трябва да доведе до поскъпване на кредитите.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Прочут художник продаде NFT, прожектирано върху сграда на Гауди в Барселона, за 1,38 млн. евро

Coldplay
+5

Галерии