Значителен ръст от 25% на жилищните кредити у нас

Значителен ръст от 25% на жилищните кредити у нас

Има ръст и на потребителските заеми, сочат данни на БНБ

 

Кредитите за домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата (НТООД), са 41,479 млрд. лв. (20,9 процента от БВП) в края на май, показват данните на БНБ, публикувани на страницата на централната банка в интернет, предава БТА. Това е увеличение с 18,8 процента спрямо същия месец на 2023 г. 

В края на май жилищните кредити са 21,805 млрд. лв. и нарастват на годишна база с 24,4 процента. Потребителските кредити възлизат на 17,956 млрд. лв. и се увеличават с 13,9 процента спрямо май 2023 г. На годишна база другите кредити (включват се и средствата, отпуснати на сдруженията на собствениците по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради) нарастват с 6,3 процента, като достигат 418,4 млн. лева.

Снимка: iStock

 

Кредитите за работодатели и самонаети лица се увеличават с 11,4 процента на годишна база през май и в края на месеца са 472,5 млн. лева. 

Кредитите за нефинансовите предприятия нарастват с 8,4 процента на годишна база през май и в края на месеца достигат 45,603 млрд. лв. (23 процента от БВП).

Кредитите, предоставени на финансови предприятия, са 7,881 млрд. лв. (4 процента от БВП) в края на май. В сравнение с май 2023 г. те се увеличават с 19,5 процента. 

В края на май общо кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) са 94,964 млрд. лв. (48 процента от БВП). Те се увеличават на годишна база с 13,6 процента. От БНБ обясняват, че изменението в размера на кредитите за неправителствения сектор е повлияно и от нетните продажби на кредити от Други парично-финансови институции (Други ПФИ), чийто обем за последните дванадесет месеца е 109,6 млн. лева. На годишна база продадените кредити от Други ПФИ са 109,6 млн. лв. (в т.ч. 0,4 млн. лв. през май), като за последните дванадесет месеца няма обратно изкупени кредити. 

Депозитите на неправителствения сектор са 129,859 млрд. лв. (65,6 процента от БВП) в края на май, като годишното им увеличение е 9,3 процента, показва статистиката.

Депозитите на нефинансовите предприятия са 43,773 млрд. лв. (22,1 процента от БВП) в края на май. На годишна база те се увеличават с 6,7 процента. 

Депозитите на финансовите предприятия намаляват с 8,9 процента на годишна база през май и в края на месеца достигат 3,259 млрд. лв. (1,6 процента от БВП).

Депозитите на домакинствата и НТООД са 82,827 млрд. лв. (41,8 процента от БВП) в края на май. Те се увеличават с 11,7 процента спрямо същия месец на 2023 г.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст