1 USD
1.81062 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,884.3

Първата седмица в еврозоната: 51% от плащанията в Хърватия са в евро

Първата седмица в еврозоната: 51% от плащанията в Хърватия са в евро

Смяната на куната с евро в страната се състоя на 1 януари

Почти една седмица след влизането на Хърватия в еврозоната, проучване на Европейската комисия констатира, че въвеждането на еврото е напреднало добре в началната си фаза. Смяната на куната с евро се състоя на 1 януари 2023 г. и бележи важен момент в историята на Хърватия, еврозоната и целия ЕС.

Малко повече от половината (51%) от плащанията в брой в магазините в Хърватия към 5 януари вече са направени в евро. Това констатира проучване на Европейската комисия.

Смяната на куната с евро в страната се състоя на 1 януари, а вече по-голямата част от трансакциите (93%) са довели до това, че потребителите получават ресто само в евро.

35% от анкетираните хърватски граждани заявяват, че вече носят само евробанкноти, а 36% заявяват, че носят само евромонети.

Изтеглянето от обращение на банкнотите и монетите куна започна през декември 2022 г.

До 31 декември 55% от евробанкнотите и една трета от монетите в куна вече са изтеглени от обращение. Секторът на търговията на дребно в Хърватия се справя добре с процеса на смяна на валутата и паралелната обработка на две валути.

Не са докладвани сериозни проблеми, свързани с опашки или проблеми на касите, добавят още от ЕК.  Конвертирането на банкоматите също протича гладко, като 70% от всички машини вече дават евробанкноти от първия час на 1 януари 2023 г. Броят и сумите на тегленията са запазили равнища, сравними с тези преди преминаването към еврото. 

За да защитят потребителите и да отговорят на опасенията относно неправомерното увеличение на цените в периода на преминаване към еврото, хърватските власти предприемат активни мерки в съответствие с правилата за въвеждане на еврото („Закона за еврото“).

Двойното обозначаване на цените в куни и евро стана задължително на 5 септември 2022 г. и ще се прилага до 31 декември 2023 г. Беше въведен Етичен кодекс на предприятията, за да се гарантира стабилност на цените на стоките и услугите, като се помогне на фирмите правилно да преизчисляват и показват цените, без неоправдано увеличение. Национален контролен орган е натоварен със задачата да наблюдава и контролира цените, и може да предприема съответни мерки в случай на нарушения.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии