През май печалбата на банките у нас достига до 1,5 млрд. лв.

Финанси

Депозитите в края на май достигат близо 150 млрд. лв.

 

Към 31 май печалбата на банковата система е в размер на 1,5 млрд. лв., или със 166 млн. лв. (12,4 на сто) повече от  тази за първите пет месеца на 2023 г., съобщава Българската народна банка (БНБ), предава БТА. 

Спрямо същия период на 2023 г. нетният лихвен доход се повишава с 414 млн. лв. (22,2 на сто) до 2,  млрд. лв. към 31 май 2024 г., а нетният доход от такси и комисиони – с 40 млн. лв. (6,7 на сто) до 641 млн. лв. 

Към 31 май 2024 г. активите на банковата система възлизат на 175,4 млрд. лв. – с 258 млн. лв. (0,1 на сто) повече спрямо края на април.

Отношението на ликвидно покритие към 31 май  е 261,4 на сто (при 251,9 на сто към 30 април).

Ликвидният буфер е 48.7 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18,6 млрд. лв. (при съответно 49,6 млрд. лв. и 19,7 млрд. лв. в края на април). 

Брутният кредитен портфейл на банковата система нараства  през май с 1,1 млрд. лв. (1,1 на сто) до 102.6 млрд. лв.
Увеличават се кредитите за домакинства (със 716 млн. лв., 1,7 на сто), за нефинансови предприятия (с 337 млн. лв., 0,7 на сто), както и тези за сектор държавно управление (със 71 млн. лв., 8,5 на сто).  При кредитите за други финансови предприятия е отчетено намаление (с 45 млн. лв., 0,5 на сто). 

Спрямо края на април депозитите в банковата система се увеличават с 647 млн. лв. (0,4 на сто) и в края на май достигат 149,6 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинства (с 536 млн. лв., 0,6 на сто), на нефинансовите предприятия (със 154 млн. лв., 0,3 на сто) и на сектор държавно управление (с 44 млн. лв., 1,1  на сто). Намаляват депозитите на кредитни институции (с 47 млн. лв., 0,5 на сто) и на други финансови предприятия (с 40 млн. лв., 1,1 на сто).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на май възлиза на 20,8 млрд. лв. – с 318 млн. лв. (1,6 на сто) повече спрямо края на април.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст