1 USD
1.78598 BGN
Петрол
Bitcoin
$37,206.2

За 20 хил. лв.: Обявяват конкурс за лого за присъединяването на България към еврозоната

За 20 хил. лв.: Обявяват конкурс за лого за присъединяването на България към еврозоната

Вижте основните изисквания и срокове за кандидатстване

Министерството на финансите (МФ) обявява конкурс за избор на графичен символ (лого), слоган (мото) и разработване на бранд книга (бранд бук) за присъединяването на България към еврозоната. Целта е да се създаде обща визуална идентичност на цялостната комуникационна кампания за приемането на единната европейска валута, казва БГНЕС. 

Снимка: iStock
Кой ще избере победителя? 

В избора на победител с цел осигуряване на публичност, прозрачност и задълбочена експертиза в художествените и визуалните изкуства, в журито бяха поканени и ще се включат доц. д-р Светлин Балездров от Националната художествена академия, Кирил Златков от Съюза на българските художници, Александър Христов от Българската асоциация на ПР агенциите и Петър Кесерджиев от Българската асоциация на комуникационните агенции, както и представители на Българската народна банка, Министерския съвет и Министерството на финансите.

Какво ще получи победителят?

След извършване на класирането Министерството на финансите ще покани класирания на първо място кандидат да сключи договор на стойност 20 000 лева. Със сключването на контракта ще бъдат прехвърлени на МФ авторските права и ще бъде отстъпено изключителното право за ползване на графичния символ (лого), слогана (мото) и информацията в бранд бука, както и на указанията за правилно прилагане на визуалната идентичност – графични елементи, типография, цветови модели, шрифтове, стандарти, примерни модели за използването му в рекламни материали.

Снимка: iStock
Изисквания за кандидатите? 

МФ очаква предложения на графичен образ, който да включва логото и слогана заедно на български език, като се използва кирилица. Той трябва да има еквивалент с превод на слогана на английски език.

В конкурса може да вземе участие всяко физическо лице, което е завършило средно или висше образование или е студент по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология, и което има поне 3 собствени проекта в една от следните сфери – графичeн дизайн, маркетингови и комуникационни кампании.

За участие се допуска и всяко юридическо лице, което има поне 3 собствени проекта в една от следните области – графичен дизайн, маркетингови и комуникационни кампании, и в което водещият експерт в екипа е завършил средно или висше образование или е студент по една от следните специалности – графичен дизайн, комуникационни, художествени и визуални специалности, маркетинг или филология.

Срок за кандидатстване

Всеки кандидат може да участва само с един проект. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в конкурса е 22 ноември 2023 г.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии