ЕК: И Румъния не е готова да приеме еврото

Финанси

От доклада стана ясно, че България не изпълнява критерия за инфлация

 

Румъния не отговаря на изискванията за въвеждане на еврото. Това е заключението на Европейската комисия след представения днес двугодишен Конвергентен доклад на Европейската централна банка (ЕЦБ), предава Аджерпрес, цитирана от БТА. 

Документът разглежда готовността на още пет държави, които не са членки на еврозоната, но имат правното задължение да се присъединят според Договора за функциониране на ЕС - България, Чехия, Унгария, Полша и Швеция.  

В доклада се посочва, че Румъния не отговаря на четири критерия - за ценова стабилност, за публичните финанси, за обменния курс и за конвергенция на дългосрочните лихвени проценти.

Заключението на доклада е, че държавите членки, към които е насочен, показват разнородни резултати по отношение на номиналната конвергенция и че в момента нито една от тези страни не отговаря на всички критерии за присъединяване към еврозоната. България е единствената, която изпълнява всички критерии, с изключение на един, и чието национално законодателство може да се счита за съвместимо с нормите на икономическия и валутен съюз.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст