1 USD
1.84113 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,629.6

Безработните плащат 28,40 лв. здравни вноски

Финанси

Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват след плащане на всички вноски за 60 месеца назад

Трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, нито са регистрирани като самоосигуряващи се ще дължат по 28,40 лева за здравно осигуряване. От НАП припомнят, че сумата не се променя тази година. 

Без промяна остава и минималният осигурителен доход, който в момента е 710 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен доход за самоосигуряващите се лица. Така здравноосигурителната вноска за тях се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 355 лв. и не повече от 3400 лв. месечно.

Снимка: iStock

Срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят, напомнят от НАП. Здравноосигурителната вноска за месец януари 2023 г. трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2023 г. Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравноосигурителните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7, припомнят още от приходната агенция. Санкцията за неподаване на тази декларация е от 500 до 1000 лева.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца,  предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Прекъснатите здравноосигурителни права на гражданите се възстановяват при условие, че заплатят всички дължими здравноосигурителни вноски за последните 60 месеца. Правата се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими здравноосигурителни вноски за този период.

Снимка: iStock

Гражданите могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите без данни за здравно осигуряване в портала на НАП.

Тагове

@

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии