1 USD
1.84617 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,149.8

Оборотът на Българската фондова борса през юли - спад с една трета

Финанси

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за юли възлиза на 66,11 млн. лв.

Общият оборот на Българска фондова борса (БФБ) за юли възлиза на 66,11 млн. лв., показват данните в месечния си бюлетин на БФБ. Това е спад от 33 на сто спрямо юни, когато оборотът достигна 98,99 млн. лв. За периода януари - юли обаче оборотът се удвоява и достига 581 млн. лв., което е ръст от над 109% спрямо същия период на 2021 г.

През юли са реализирани 7438 броя сделки на БФБ спрямо 10 791 през изминалия месец, което представлява понижение от 31 на сто. Изменението в броя сделки за периода от януари 2022 г. до юли 2022 г.  в сравнение със същия период на предходната година обаче нараства с 53 на сто.

В структурата на търговията на БФБ с най-голям дял от 36,13%  (23,89 млн. лв.) е оборотът на сегмент акции „Стандарт“, следван от дела на оборота на MTF BSE International - 23,66 на сто (15,64 млн. лв.) и този на алтернативен пазар - 18,37 на сто (12,15 млн. лв.).

Пазарната капитализация в края на месеца е в размер на 30,69 млрд. лв. или 19,86 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната.

Най-ликвидните компании по брой сделки са „Дронамикс Кепитъл“ АД (354 сделки), „Агрия Груп Холдинг“ АД (337 сделки) и „Неохим“ АД (336 сделки).

Най-печелившите компании от основния борсов индекс SOFIX за юли са „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ, „Индустриален Холдинг Българи“ АД и „ТБ Централна кооперативна банка“ АД, а най-губещите от SOFIX са „Монбат“ АД, „Еврохолд България“ АД и „Химимпорт“ АД. Сред 15-те емисии от SOFIX седем отчитат повишение през отчетния период, а осем отбелязват спад.

През юли 2022 г. с акциите на компаниите, търгувани на пазара за растеж beam бяха сключени 895 сделки при оборот от 1,4 млн. лв. През месеца беше осъществено и първично публично предлагане (IPO) на компанията Bee Smart Technologies, при което тя набра капитал от 1,2 млн. лв.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии