1 USD
2.02803 BGN
Петрол
85.36 $/барел
Bitcoin
$18,770.4

В Пловдив подменят замърсяващите уреди с климатици по програма

 

Най-голям е интересът към отоплителни уреди на ток

Вече е започнал монтажът на топловъздушни камини на пелети, който също се извършва по предварително изготвен график, съобщава Община Пловдив.

През следващата седмица предстои да започне и поставянето на климатици на домакинствата. Подадените заявления показват, че най-голям интерес гражданите имат към отоплителните уреди на ток, следвани от тези на пелети и газ.

Кандидатстването за подмяна на старите печки с нови екоуреди продължава. Попълнени и подписани декларации за участие гражданите могат да подават всеки работен ден от 08:30 до 17:15 ч. в деловодството на Община Пловдив, в сградите на Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ на ул. „Емил де Лавеле“ 9 и ул. „Железарска“ 1, в районните администрации, както и онлайн на имейл direkcia_ecologia@plovdiv.bg 

Всички одобрени кандидати следва да попълнят и декларация за платени данъци.

Проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Пловдив чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ се реализира по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз.

Общата му стойност е 13 862 232,11 лева, от които 11 782 897,30 лева от Кохезионния фонд и 2 079334,81 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Десетки автомобили на Kia и Hyundai са откраданати заради предизивикателство в TikTok

Coldplay
+6

Галерии