1 USD
1.83594 BGN
Петрол
Bitcoin
$65,653.5

Защо покер играчите мислят като икономисти?

Защо покер играчите мислят като икономисти?

Играта и икономиката всъщност доста си приличат

Покерът и икономиката може да изглеждат като два напълно различни свята, но всъщност двете дисциплини се припокриват в удивително голяма степен. И играчите на покер, и икономистите непрекъснато анализират несигурни и рискови ситуации, опитват се да предвидят какво ще направят техните опоненти или клиенти и вземат решения въз основа на тези прогнози.

Връзката между тези на пръв поглед коренно различни области се корени в теорията на игрите. Този поведенчески инструмент, който до голяма степен се използва в бизнеса и икономиката, всъщност е повлиян от играта на карти. 

Основи на теорията на игрите

Теорията на игрите, клон на математиката, изследва взаимодействията между лицата, вземащи стратегически решения в ситуации, в които две или повече страни имат противоречиви цели. Това е сложна област с много различни приложения, които се простират от биологията до компютърните науки, но най-дълбокото ѝ въздействие е в икономиката и, съвсем неочаквано, в покера.

Връзката с теорията на игрите

В основата на теорията на игрите стои принципът на стратегическото мислене. Както в покера, така и в икономиката, играчите трябва да предвидят действията и реакциите на другите въз основа на собствените си решения, пише iskamdaznam. За играча на покер това може да означава предвиждане на стратегията на противника въз основа на неговите предишни модели на залагане и езика на тялото. По подобен начин един икономист би прогнозирал поведението на пазара въз основа на набор от предположения и модели.

Предположението за рационалност

Една от съществените основи на теорията на игрите е концепцията за рационалност. Тя предполага, че всички играчи действат рационално, за да максимизират собствените си печалби. Икономистите използват това допускане, за да прогнозират действията при различни икономически сценарии. В покера играчите използват тази рационалност, за да определят възможните комбинации на противника въз основа на неговите залози.

Въпреки това и играчите на покер, и икономистите са наясно, че рационалността в реалния свят невинаги съответства на теоретичната рационалност. Човешките емоции, несъвършената информация и когнитивните пристрастия често оцветяват решенията, правейки резултата непредсказуем.

Оценката на риска

Оценката на риска е друго припокриване между покера и икономиката. В покера играчите изчисляват очакваната стойност на своите ръце – математическа оценка на потенциалната печалба от определена игра. Те трябва да претеглят риска от загуба на залога си спрямо потенциалната печалба.

По подобен начин икономистите изчисляват очакваните резултати, когато разглеждат политически решения, инвестиции или други икономически ходове. Те отчитат различни фактори, като например инфлация, волатилност на пазара и геополитически събития. Подобно на играчите на покер, те трябва да решат дали потенциалната икономическа полза си заслужава риска.

Несъвършена информация и блъфиране

За разлика от шаха, както покерът, така и икономиката включват несъвършена информация – играчите вземат решения, без да знаят всички променливи. В покера играчите не знаят ръцете на своите опоненти. По същия начин икономистите рядко разполагат с пълна информация за икономиките с безброй движещи се части.

Блъфирането, ключов инструмент в покера, е изненадващо подходящо в икономиката. Помислете за две фирми в ценова война, всяка от които се преструва, че има по-ниска разходна база, за да възпре другата от намаляване на цените. Това е икономическият еквивалент на покер блъфа.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии