1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Въвеждат по-строги правила при отпускане на ипотечен кредит

Въвеждат по-строги правила при отпускане на ипотечен кредит

Правилата ще бъдат прилагани от всички банки у нас

БНБ въвежда задължителни критерии, с които банките вече трябва да се съобразяват, когато отпускат ипотечен кредит, съобщиха от банката.

От там добавиха, че е налице ясно изразен кредитен растеж преди всичко в сегмента на кредитите, обезпечени с жилищни недвижими имоти. Долуизброените изисквания стават задължителни за банките у нас. Отговарянето на тези критерии ще бъде проследявано за всеки отпуснат заем, докато той бъде погасен. 

Критериите, по които ще се преценява дали един кредит е прекалено рисков или може да бъде отпуснат са :

  • съотношения между размера на кредита и стойността на обезпечението при отпускане
  • съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя при отпускане
  • съотношение между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на кредита, обезпечен с жилищен недвижим имот, и месечния доход на кредитополучателя при отпускане
  • съотношение между размера на дълга и годишния доход на кредитополучателя при отпускане
  • съотношение между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя при отпускане
  • максимален срок по договора за кредит

С решението си УС на БНБ е приела и методика за изчисляване и задължава банките да се отчитат на всеки три месеца, както за всеки отпуснат заем поотделно, така и общо за всички кредити. Централната банка ще упражнява строг надзор върху спазването на правилата, гласи още решението. Устойчивостта на банковата система към потенциални шокове остава адекватна, като БНБ ще продължи да провежда активна политика, включително и мерки засягащи кредитната дейност на банките при необходимост от допълнителна интервенция.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии