1 USD
1.86821 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,617.1

Печалбата на банковата система е 1,7 млрд. лв. към 30 юни

БГ Бизнес

През второто тримесечие на годината активите на банковата система се увеличават

 

Печалбата на банковата система към 30 юни е в размер на 1,7 млрд. лв., с 672 млн. лв. (66%) повече спрямо отчетената за първите шест месеца на 2022 г. Това съобщават от БНБ в анализ за състоянието на банковата система у нас към края на юни, цитиран от БТА. 

През второто тримесечие на годината активите на банковата система се увеличават с 466 млн. лв. (0,3%) и в края на юни достигат 161,1 млрд. лв. Спрямо края на март нарастват кредитите и авансите, а делът им в структурата на активите се увеличава от 61,1 до 65%.

Отношението на ликвидно покритие в края на юни е 225,6 % (при 238,2% в края на март). Ликвидният буфер е 46,9 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 20,8 млрд. лв. (при 49,1 млрд. лв. и 20,6 млрд. лв. в края на март).

Брутни кредити

Според статистиката брутните кредити и аванси на тримесечна база нарастват с 6,4 млрд. лв. (6,3%) до 108 млрд. лв. Вземанията от кредитни институции се увеличават от 3,1 млрд. лв. (23,8%) до 16,3 млрд. лв.

Брутният кредитен портфейл (нефинансови предприятия, домакинства, други финансови предприятия и сектор "Държавно управление") нараства с 3,3 млрд. лв. (3,7%) до 91,7 млрд. лв., като в структурата му е отчетено увеличение при всички сектори, отбелязват от БНБ.

 

Кредити на домакинства

Кредитите за домакинствата се увеличават с 1,4 млрд. лв. (4%) спрямо края на март, за нефинансовите предприятия – с 1,2 млрд. лв. (2,6%), за други финансови предприятия – с 610 млн. лв. (8,6%), а за сектор "Държавно управление" - със 111 млн. лв. (12%).

През второто тримесечие на 2023 г. депозитите в банковата система се увеличават с 943 млн. лв. (0,7%) и в края на юни достигат 138,5 млрд. лв. Нарастват депозитите на домакинствата (с 1,5 млрд. лв.,1,9%) и на кредитните институции (с 1 млрд. лв.,11,2%). Намаляват депозитите на нефинансовите предприятия (с 644 млн. лв., 1,5%), на други финансови предприятия (с 526 млн. лв., 11,1%), както и на сектор "Държавно управление" (с 348 млн. лв., 7,7%).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на второто тримесечие възлиза на 18,3 млрд. лв., с 893 млн. лв. (5,1%) повече спрямо края на март. Нарастването му е обусловено главно от повишението на печалбата през отчетния период, се отбелязва в анализа.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии