Пътни, бонуси, хотели: Колко пари получават евродепутатите освен заплатата? (ВИДЕО)

Пътни, бонуси, хотели: Колко пари получават евродепутатите освен заплатата? (ВИДЕО)

Една и съща заплата ли получават евродепутатите от различните страни?

 

Има много спекулации за това какви заплати взимат депутатите в Европейския парламент (ЕП). Всъщност правилата са доста точни и ясни.

Заплатите на евродепутатите се изчисляват и са 38,5 % от основната заплата на съдия в Съда за правата на човека в ЕС, както е посочено в Устава на членовете на ЕП. Всички евродепутати получават една и съща заплата. Това става ясно от справка на bTV Бизнес Новините в сайта на ЕП.

Снимка: iStock

Месечната заплата на евродепутата е 10 075,18 евро бруто и 7 853,89 евро нето, след приспадане на данъците и осигурителните вноски на ЕС (данни към 01.07.2023 г.). Средствата са от бюджета на Европейският парламент.

Тъй като държавите-членки могат да налагат допълнителни национални такси, крайните стойности зависят от данъчния режим на страната, от която идва евродепутатът.

Пътни такси и билети

Членовете на ЕП също се възползват от възможост за възстановяване на пътни разходи, направени по време на служебни задължения. Независимо дали става въпрос за самолетен билет в бизнес класа, билет за влак в първа класа или пътуване с кола от 0,56 евро на километър (до 1000 километра), членовете на ЕП могат да претендират за разходи, при условие че представят разписки, показва сайта на ЕП.

Това възстановяване включва също фиксирани надбавки възоснова на разстоянието и продължителността на пътуването за покриване на различни разходи като пътни такси, такси за свръхбагаж или такси за резервация.

Парламентът плаща два пъти седмично за обратни полети от дома до работата.

Снимка: iStock
Компенсации за настаняване

Освен това евродепутатите получават компенсации за разходите за настаняване и свързаните с тях разходи по време на официални престои в Брюксел или Страсбург, възлизащи на 338 евро на ден. Тази надбавка обаче подлежи на намаление с 50%, ако евродепутатите отсъстват от повече от половината от поименните гласувания в дните за гласуване.

За сесии извън ЕС евродепутатите могат да поискат 169 евро за разходи за настаняване, при условие че се подпишат в регистъра на присъстващите, като хотелските сметки се възстановяват отделно.

Пенсиите на евродепутатите

Бившите членове на ЕП имат право на пенсия, когато навършат 63 години, в съответствие с член 14 от Устава на членовете на ЕП. Тя се равнява на 3,5% от заплатата им за всяка пълна година на служба и една дванадесета от тях за всеки следващ пълен месец, но не повече от 70% общо. Разходите се поемат от бюджета на ЕС, показва още справката

Снимка: Reuters

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст