1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

Парламентът прие Бюджет 2023 на второ четене - какво се променя?

Парламентът прие Бюджет 2023 на второ четене - какво се променя?

Заседанието на депутатите продължи 21 часа

В 5:41 ч. тази сутрин Бюджет 2023 бе приет на второ четене след заседание, продължило над 20 часа. 

Заложените приходи, помощи и дарения са общо в размер на 40 810 564 600 лв., от които данъчни приходи са 35 559 400 000 лв., неданъчни приходи - 5 250 664 600 лв., а помощи и дарения - 500 000 лева, съобщава БТА. 

 Разходите са 22 252 283 500 лв., като текущите разходи са 18 553 314 000 лв., в т.ч. за персонал 8 627 894 100 лева. Капиталовите разходи са 3 515 589 900 лева.

Предвидени са бюджетни взаимоотношения (трансфери) – нето 22 531 891 500 лева. Предоставени са трансфери за 22 545 291 500 лв., в т.ч. за общините - 7 016 289 200 лева. Държавното обществено осигуряване - 10 572 946 500 лв., Националната здравноосигурителна каса - 2 714 315 800 лева.

Вноската в общия бюджет на Европейския съюз е 2 042 408 200 лева.

Бюджетното салдо е отрицателно в размер на 6 016 018 600 лева. 

Какви увеличения на възнагражденията се предвиждат?

За увеличаване с 10 %  на основните заплати на персонала в системата на Министерството на вътрешните работи, считано от 1 август 2023 г., както и за допълнително увеличение със 100 лв. на основните възнаграждения за някои длъжности, вкл. за други плащания за персонала, бяха отпуснати 150 000 000 лева.

За увеличаване на възнагражденията на персонала в Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са предвидени 5 700 000 лв., а за Държавната агенция “Технически операции“  – 3,7 млн. лв., за сметка намаление на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

За увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването - за Центровете за спешна медицинска помощ и за Регионалните здравни инспекции, считано от 1 август 2023 г., и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала  - 30 000 000 лева. 

Увеличения и в други сектори

Заделят се 1 700 000 лв. за увеличение на месечната помощ за деца от центрове за настаняване от семеен тип. Така “джобните пари“ за децата стават от 52 на 90 лв., със задна дата от 1 януари, обясни Христо Петров от „Продължаваме промяната - Демократична България“. 

За дейности по асистирана репродукция са заложени 2 000 000 лв., което означава, по думите на Павела Митова от „Има такъв народ“, че за всеки инвитро опит се заплаща по 6000 лв. вместо досегашните 5000 лева. 

Средствата в сектор „Образование“ ще бъдат увеличени с 580 млн. лева. С 15 % се увеличават заплатите на служителите в Националния осигурителен институт (НОИ). 

Какво се променя за бизнеса?

Регистрираните по ДДС лица, които са предприятия по Закона за счетоводството - търговци, юридически лица, предприятия и др., в случаите, когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (вкл. от предоставени заеми), надхвърля 50 000 лв., декларират наличността за съответното календарно тримесечие, реши парламентът чрез промени в Закона за данъка върху добавена стойност.  

Това става в срок до края на месеца, следващ тримесечието. Поотделно се декларират данните за наличните парични средства в касите;  размера на наличните в касите вземания (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица; размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.

Първият период, за който ще се декларират тримесечни данни, е третото тримесечие на 2023 година.

Предложението за отказ от плащане на сметка при непредоставяне на касова бележка не бе прието 

Мнозинството отхвърли идеята на финансовия министър Асен Василев, когато лице, което извършва ресторантьорски и кетъринг услуги, не издаде фискален бон, получателят да има право да не заплати стойността на доставката/продажбата. Според Василев такава мярка се прилага в Гърция, а причината да я предложи само за ресторантьорския бранш е, че той единствен запазва 9 процента ДДС.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии