1 USD
1.80527 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,209.9

От началото на годината у нас е произведена с над 21% по-малко електроенергия спрямо 2022 г.

БГ Бизнес

Участието на ВЕИ в преносната мрежа се е увеличило с 60,52 % за периода 1 януари 2023 г. - 26 ноември 2023 г.

Производството на електроенергия в България се е понижило с 21,41 процента за периода 1 януари 2023 г. - 26 ноември 2023 г. спрямо същия период на 2022 г. Това показват данните от последната оперативна справка за енергийния баланс в страната на Електроенергийния системен оператор (ЕСО), публикувани на страницата на оператора, съобщава БТА. 

От началото на годината до 26 ноември е отчетено производство на електроенергия в обем на 35 664 161 мегаватчаса, докато за аналогичния период на 2022 г. то е било 45 393 404 мегаватчаса.

От 1 януари тази година до 26 ноември потреблението на електроенергия в страната е намаляло с 4,77 процента. За този период са изразходени 32 354 499 мегаватчаса, докато за същия период на изминалата година 33 975 695 мегаватчаса.

Салдото (износ-внос) на електроенергия е намаляло със 71,01 процента, пише още в справката на ЕСО. 

Участието на базовите централи в енергийния баланс на страната от началото на годината до 26 ноември спрямо този период на 2022 г. също намалява - с 26,56 на сто. От базови централи от 1 януари до 26 ноември тази година са произведени 28 215 275 мегаватчаса електроенергия, докато за същия период на изминалата година електрическата енергия от тях е била 38 419 703 мегаватчаса.

Участието на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в преносната мрежа се е увеличило с 60,52 процента за периода 1 януари 2023 г. - 26 ноември 2023 г. спрямо същия период на 2022 година. Участието на ВЕИ в разпределителната мрежа също се увеличава - с 12,08 на сто в сравнявания период. 

Отчита се спад на електроенергията, произведена от ВЕЦ - с 18,41 процента за периода 1 януари 2023 г. - 26 ноември 2023 г. спрямо 1 януари 2022 г. - 26 ноември 2022 г., сочи още справката на ЕСО.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии