1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

НСИ: Подобрява се бизнес климатът у нас през януари

БГ Бизнес

Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги

През януари 2024 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 3.0 пункта в сравнение с декември 2023 г. (от 19.8% на 22.8%), отчитат от Националния статистически институт.

Ръст на показателя е регистриран във всички наблюдавани сектори - промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 2.6 пункта (от 20.7% на 23.3%). Това се дължи на подобрените оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Благоприятни са и прогнозите им за производствената активност през следващите три месеца.

През януари 2024 г. средното натоварване на мощностите е с 1.0 пункт под нивото от октомври 2023 г. и достига 75.2%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг от мощности. 

Най-сериозните затруднения за дейността остават свързани с несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в промишлеността мениджърите предвиждат леко увеличение през следващите три месеца.

В сектор Строителство през януари съставният показател нараства с 4.6 пункта (от 22.4% на 27.0%) в резултат на оптимистичните оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Осигуреността на производството с поръчки се запазва в сравнение с три месеца по-рано и се оценява на 6.1 месеца. Същевременно мениджърите очакват и увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила продължават да бъдат основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса в сектора, като през последния месец се отчита намаление на отрицателното влияние на първият фактор. 

Според последната анкета делът на мениджърите, които очакват продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава и достига 26.9%.

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се покачва с 2.9 пункта (от 21.9% на 24.8%) главно поради подобрените очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. 

Същевременно обаче прогнозите им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца се влошават.

Основната пречка за дейността на предприятията остава несигурната икономическа среда, следвана от конкуренцията в бранша, недостатъчното търсене и недостига на работна сила. 

Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила.

Относно продажните цени в сектора на услугите преобладаваща част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии