1 USD
1.82022 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,527.0

НАП: Увеличава се лихвата за просрочени задължения

БГ Бизнес

Причината е увеличеният за първи път от 7 години основен лихвен процент на БНБ

Законната лихва за просрочени парични задължения на граждани, фирми и организации от 1 януари 2023 г. е 11,42 на сто на година, обявиха от Националната агенция по приходите, цитирани от БТА.

У нас лихвата за просрочие се регламентира от Закона за задълженията и договорите и Постановление на Министерски съвет № 426 от 18 Декември 2014 г.

В тях е записано, че т.нар. наказателна лихва, която се прилага към всички публични задължения (данъци, осигуровки, такси и др.), се формира два пъти в годината - на 1 януари и 1 юли, като към базовия процент, който е 10 на сто, се добави размерът на основния лихвен процент, определян от Българската народна банка. Тъй като през януари той е в размер на 1,42 на сто, законната лихва за просрочени парични задължения, която се прилага често и в договри между граждани и фирми, достига 11,42 на сто на година. 

За последно основният лихвен процент (ОЛП) бе различен от нула през януари в началото на 2016 г., но тогава неговият размер бе 0,01 на сто, което правеше законната лихва за просрочие 10,01 на сто.

Причината за увеличаване на ОЛП пък е ръстът на лихвените проценти на междубанковия пазар у нас, вследствие на увеличените водещи лихви на Европейската централна банка.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии