1 USD
1.84113 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,629.6

БНБ: Лихвите ще достигнат най-високите си нива в края на 2023г.

Финанси

Централната банка очаква забавяне в кредитирането у нас

Режимът на паричен съвет в България предполага сравнително бързо предаване на паричната политика на ЕЦБ към монетарните условия в страната, пише в тримесечното издание на БНБ „Макроикономическа прогноза“ , което представя представя годишни прогнози за основни показатели за България през текущата и следващите две години.

Предприетите от ЕЦБ повишения на основните лихвени проценти в еврозоната през втората половина на 2022  г. се отразиха в съществено покачване на лихвените проценти на междубанковия паричен пазар в България в края на миналата година, припомнят от  централната банка.

Снимка: iStock

Същевременно в условията на значителна ликвидност в банковата система е отчетено сравнително слабо повишение на лихвените проценти по депозитите и кредитите в страната.

"Въз основа на пазарните очаквания за по-нататъшно затягане на паричните условия в еврозоната очакваме започналата тенденция към покачване на лихвените проценти по кредитите и депозитите да се засили и те да достигнат най-високите си стойности в края на 2023  г. и в началото на 2024  г., след което да се стабилизират на достигнатите нива", предвижда икономическата прогноза на БНБ.

В съответствие с очакваното повишение на лихвените проценти по кредитите през прогнозния период предвиждаме растежът на кредита както за домакинствата, така и за нефинансовите предприятия да се забави спрямо сравнително високите темпове, наблюдавани през 2022  г.

 За по-ниското нарастване на кредита за частния сектор през 2023  г. влияние ще оказват и прогнозираното отслабване на инфлационния натиск, както и забавянето на растежа на частното потребление и слабата инвестиционна активност на фирмите, която не е свързана със съфинансиране и грантове по НПВУ.

 

Потенциален ограничаващ ефект върху кредитната активност от страна на предлагането се очаква да имат и обявените от БНБ повишения на антицикличния капиталов буфер до 1.5%, в сила от 1  януари 2023  г., и до 2.0%, в сила от 1  октомври 2023 г.

Прогнозираното повишение на лихвените проценти по депозитите и продължаващото нарастване на реалния разполагаем доход на домакинствата ще допринасят за запазване на сравнително висок темп на растеж на депозитите на неправителствения сектор в банковата система през прогнозния период ,отчитат от БНБ. 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии