1 USD
1.88514 BGN
Петрол
83.63 $/барел
Bitcoin
$16,548.9

КЕВР утвърди правната възможност за стартиране на интерконектора

 

Според доц. Иван Иванов с регулаторната подкрепа за старта на интерконектора КЕВР изпълнява една от най-важните си задачи

„Комисията за енергийно и водно регулиране прие последните решения, с които регулаторът завършва цялостното си участие в осъществяването на българо-гръцкия газов интерконектор „Комотини-Стара Загора“ (IGB). С приетите решения са изпълнени всички необходими регулаторни изисквания и се създава правната възможност за начало на търговската експлоатация на газопровода от утре - 1 октомври 2022 г.“

Снимка: btvnovinite.bg

Това заяви на специално организиран брифинг председателят на енергийния регулатор доц. Иван Иванов.  

Прието е решение за одобряване на Мрежови кодекс за газопровода IGB и неговите приложения, в т.ч. Тарифен кодекс и Споразумение за пренос на газ. По този начин пакетът от документи вече е напълно адаптиран с актуалните търговски и пазарни практики.  

С второ решение Комисията промени датата на търговската експлоатация на газопровода от 1 юли на 1 октомври 2022 г., което се наложи предвид забавяне на изграждането на IGB. Това стана с промяна на Окончателното съвместно решение от август 2018 г., одобрена от националните регулаторни органи на България и Гърция - КЕВР и РАЕ.

Интерконекторът между Полша и Словакия

Въз основа на издаденото от ДНСК на 28.09.2022 г. Разрешение за ползване на Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ – Акт 16,  Комисията прие третото за деня решение, с което даде на проектната компания ICGB Разрешение за започване на лицензионна дейност. В тази връзка беше одобрен и Бизнес план на „Ай Си Джи Би“ за периода 2022-2026 г., който е неразделна част от лицензията.

Докато първите две решения - за утвърждаване на Мрежови и Тарифен кодекс на ICGB и за Промяна на датата на търговската експлоатация се приемат както от българския, така и от гръцкия енергиен регулатор, Разрешението за започване на лицензионна дейност е акт на КЕВР като национален регулаторен орган.

Интерконекторът между Полша и Словакия

Приетите днес от Комисията решения ще бъдат изпратени незабавно на компанията ICGB, която ще осъществява дейността по експлоатацията на Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ - IGB.

„С регулаторната подкрепа за старта на интерконектора Комисията изпълни една от най-важните си задачи за последните няколко години. Още през първия месец българските потребители на газ ще усетят значими ползи в ценово отношение, тъй като в решението за цената на природния газ за м. октомври енергийният регулатор ще отчете в пълна степен количествата по договора с Азербайджан, доставяни на договорените цени“, беше категоричен ръководителят на българския енергиен регулатор.

Газоразпределитена станция

Според доц. Иван Иванов Междусистемната газова връзка „Гърция – България“ е ключов фактор за енергийната ни независимост. С пускането й в търговска експлоатация България навлиза в нов исторически етап и приключва с дългогодишната си зависимост от един-единствен доставчик на природен газ. Доставките по интерконектора покриват значителна част от нуждите на страната и за българските потребители се открива реална възможност да получават газ на конкурентни цени чрез доставки от Южния газов коридор и от пазарите на втечнен природен газ.

„IGB е важен за сигурността на газовите доставки не само за България, но и за Югоизточна Европа, тъй като създава реална диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ. Проектът обединява пазарите на природен газ на страните от региона и създава условия за конкуренция чрез гарантиран свободен достъп на търговски дружества-доставчици от различни държави“, коментира председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

С 8 "квартала" на борда: Най-големият круизен кораб излиза в открити води през 2024 г.

Coldplay
+19

Галерии