Емблематичен наш винозавод отива в историята

БГ Бизнес

Сградният му фонд отива при пазарджишка фирма

Емблематичният от соца винзавод в Асеновград отива в историята. Целият сграден фонд без производствените мощности вече е притежание на пазарджишката фирма „Тарамекс“ ЕООД, съобщава „Марица“. Решението за продажбата на имота с обща площ от 25 593 кв. м, заедно с всички построени в него сгради, е гласувано единодушно на общо събрание на акционерите на „Винзавод“ АД, проведено на 29.09.2022 г.

Покупко-продажбата на стойност 7 млн. лв. е реализирана на 23 февруари тази година, сочи справка от Службата по вписвания в Асеновград. По силата на договора новият собственик ще плаща сумата разсрочено. Ще поеме и всички кредити към банки и задължения към частни и юридически лица. 

Две години отсрочка са визирани в окончателния договор между „Винзавод“ АД и „Тарамекс“ ЕООД. В него е посочено, че „Винзавод“ АД ще запази правото на ползване на имотите и построените сгради в тях за срок от 2 години, считано от датата на сключване на договора. Идеята е за този период да се продадат производствените мощности на дружеството в Асеновград, както и огромното количество вина и спиртни напитки за над 7 млн. лв., които са на склад.

Продажбата на линиите вече е в ход, а част от собствените лозови масиви в с. Православен вече са в активите на друга компания от бранша. Засега не е ясна съдбата на модерното шато „Асена“, което дружеството откри преди 10 години в с. Златовръх, а на практика, там дейност е имало само година. 

Микс от фактори са довели до решението за продажбата на винзавода. Пак от последния отчет е видно, че финансовата 2022 година дружеството приключва  със загуба  в размер на 1 176 000 лв. Натоварването на мощностите за бутилиране през 2022 година е 40%. През отчетния период в дружеството са произведени 263 000 бутилки готова продукция, срещу 269 000 бутилки за същия период на 2021 година, като намалението спрямо предходния период е 2,23%. През 2022 година са изнесени 17 000 бутилки вина, срещу 21 000 бутилки за същия период на 2021 година, основно за клиенти от Германия, Испания и Великобритания, САЩ и др. Най-продаван асортимент остава вино “Мавруд Асеновград”.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст