1 USD
1.79731 BGN
Петрол
Bitcoin
$69,139.2

ЕК одобри 61 млн. евро в подкрепа на българските земеделци

БГ Бизнес

От средствата могат да се възползват производители на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед

Европейската комисия одобри българска схема в размер на приблизително 61,3 млн. евро (120 млн. лв.) за подпомагане на земеделските стопани, производителите на зърно и маслодайни култури в контекста на войната на Русия срещу Украйна. 

Схемата беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г., за да се подкрепят мерки в сектори, които са от ключово значение за ускоряване на екологичния преход и намаляване на зависимостта от горива.

Съгласно схемата, помощта ще се състои от помощ в ограничен размер под формата на преки безвъзмездни средства. Мярката ще бъде отворена за производители на пшеница, ечемик, рапица, царевица и слънчоглед, които са изложени на риск от загуба на финансова ликвидност поради трудностите на селскостопанския пазар, предизвикани от войната на Русия срещу Украйна. 

По-специално, съгласно българската схема помощта:

1) няма да надвишава 280 хил. евро на бенефициер;

2) ще бъде предоставена не по-късно от 30 юни 2024 г.

Комисията стигна до заключението, че схемата е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка за мерки при кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри схемата съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии