1 USD
1.84617 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,187.5

Digitalk 101: Българският технологичен сектор вече носи почти 6% от БВП

БГ Бизнес
 

Повече от 36700 специалисти работят в ИТ бранша и телекомуникационните оператори

С почти 8 милиарда лева приходи за 2021 г., голяма част от които са от реализирани в чужбина продукти и услуги, българският технологичен сектор е генерирал около 6 на сто от БВП на България. Същевременно печалбата на фирмите за миналата година надхвърля 1,377 милиарда лева, което е над 57 на сто повече от постигнатата през 2020 г. Това показва данните  от традиционната класация Digitalk 101, наследник на дългогодишното проучване "Топ 100 на ИКТ компаниите в България", следящо от 1999 г. насам развитието на технологичните компании в страната. Освен общото класиране на фирмите по техните постъпления, изданието посочва и лидерите в 27 различни подсектора, анализира дейността на компаниите, посочва техните най-важни проекти и продукти, както и политиката им по отношение на кадрите.

За отбелязване е, че над половината от приходите на технологичния сектор у нас е генериран от износ, като в това отношение лидери са развойните центрове на големи софтуерни компании и доставчиците на аутсорсинг ИТ услуги (т.нар. ITO). Съществен е и приносът на българските производители на иновативни хардуерни решения, а системните интегратори и консултантските фирми все по-често са търсени от клиенти и на най-развитите пазари заради способностите на техните специалисти и качеството на реализираните технологии в сложни проекти. 

Общият оборот само на телекомуникационните компании в класацията надхвърля 3 милиарда лева, като приходите им са генерирани не само от фиксирани и мобилни електронни съобщителни услуги, но и от продадени мобилни устройства, както и от реализирани за корпоративни клиенти иновативни проекти и предоставяни хостинг и облачни услуги 

Постъпленията само от IT дейности на участниците в изданието Digitalk 101 са на стойност общо 5,15 милиарда лева за 2021 г. , или с над 27,5% повече от постигнатото през пандемичната 2020 г. Чистата печалба само на компаниите от ICT сектора за 2021 г. е почти 452 млн. лева, нараствайки с над 67 на сто спрямо постиганата за 2020 г. обща печалба от около 270 млн. лева.

15 от българските ICT фирми вече постигат годишни обороти от над 100 милиона лева, а още 15 компании реализират годишен оборот от над 50 милиона лева. От общо 113 участници в проучването 79 компании са постигнали двуцифрен годишен ръст на бизнеса си през 2021 г., а за 47 от тях увеличението е с над 25%. Средногодишният темп на растеж (CAGR) за периода 2019 до 2021 г. е над 12%, осигурявайки на българския IT сектор над 3 пъти по-бързо развитие в сравнение с ръста на БВП. За 58 от компаниите в класацията този средногодишен темп е двуцифрен, а при 18 от участниците той дори е над 30 на сто годишно.

Основният растеж на компаниите е органичен, но успехите и бързото развитие на сектора привлича интереса на различен клас инвеститори – от фондове, управляващи огромни активи в технологичната сфера, до компаниите, които търсят увеличаване на пазарното си присъствие и мащаб на операциите.

Софтуерният бранш е с най-големи приходи, дава и най-високи заплати

С най-голям принос за бурното развитие на сектора са софтуерните фирми, разработващи приложения и технологии от най-висок клас, включително развойните поделения на някои от най-големите световни компании. Неслучайно, почти всеки месец в България се открива нов център за разработка на приложения и поддръжка на ИТ инфраструктурата на световни корпорации от най-различни браншове като хранително-вкусова промишленост, фармацевтика, автомобилостроене и др.

Почти 1,8 милиарда лева са „софтуерните приходи“ на участниците в класацията Digitalk 101, или с 22,5 на сто повече от постигнатото през 2020 г. Системната интеграция също отбелязва значително подобрение спрямо предходната година, генерирайки оборот от около 1,186 милиарда лева, включително от проекти на пазари като Западна Европа, САЩ, Югоизточна Азия, Африка и Близкия изток. Дистрибуцията на ICT продукти е скочила до почти 700 милиона лева, производството и продажбата на хардуерни решения и офис техника са донесли още почти 645 милиона лева, а бизнесът с изнесени ИТ услуги (ITO) е генерирал около 637 млн. лева.

Кадрите

Общо над 36 750 специалисти работят в компаниите, участващи в класацията, като персоналът на телекомуникационните оператори е около 10 560, при малко над 11 хиляди през 2020 г.

Служителите само в IT компаниите са над 26250, като средното им брутно възнаграждение (с включени осигуровки) за 2021 г. е нараснало с 9,2 на сто до 4790 лв. Разбира се, водещите технологични специалисти, лидери на екипи и ръководители на проекти, често получават поне двойно по-високо възнаграждение, което в част от западните компании се предоставя под формата на акции  на преференциални цени.

Най-високи са възнагражденията в софтуерния бранш – средно 5677 лева бруто на месец, расте и заплащането при системните интегратори – с над 15% годишно до 4750 лева на месец, а в ICT дистрибуцията годишният ръст е най-голям – над 41% до 3571 лв./месец.

Цялото проучване, всички класации и анализи вече са достъпни на на сайта Digitalk.bg.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии