1 USD
1.82022 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,527.0

Дават 117 млн. лв. по нова програма в помощ на семейните фирми

БГ Бизнес

Финансовата помощ ще е за модернизация на компаниите

Този месец започва кандидатстването за получаване на безвъзмездна финансова помощ за модернизация на семейни предприятия и фирми от творческите индустрии и занаяти. То ще става по процедура за Подобряване на производствения капацитет на малки и средни предприятия, с бюджет над 117 млн. лева по Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията". 

Процедурата е насочена към малки и средни предприятия и по-точно семейни фирми – предприятия, които се притежават от повече от един член от семейство. Допустимите разходи ще са насочени към придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер, свързани с производствените цели на предприятията, припомнят от пресцентъра на Община Бургас. 

Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" се явява продължение на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и е една от двете големи програми за бизнеса, управлявани от Министерството на иновациите и растежа (МИР). Чрез нея ще се подкрепят иновации в микро, малките и средни предприятия в различни етапи от развитието им. Ще се плащат партньорски проекти между малки и средни предприятия и големи дружества за разработване на нови технологии и иновации. Основните приоритети на програмата са два - "Иновации и растеж" и "Кръгова икономика".

Предвидени са средства за разработване и внедряване на иновации във фирмите, развитие на предприемаческата екосистема, създаване на нови или развитие на вече съществуващи компании, с фокус върху високотехнологичните сектори на промишлеността, защита на патенти, индустриална собственост и други, уточняват от местната администрация. 

Ще се стимулира дигитализацията, повишаването на киберсигурността, поверителността на данните в малките и средни предприятия и на уменията на персонала за работа с технологиите от Индустрия 4.0. Освен за по-голяма енергийна ефективност и самостоятелност на фирмите, във втория приоритет – "Кръгова икономика", е заложено финансиране за по-ефективно използване на ресурсите, разработването на продукти с по-голяма трайност или с възможност за рециклиране, повишаване на употребата на вторични суровини, подобряване управлението на отпадъците и др.

От началото на годината започна поетапното отваряне на отделните програми за кандидатстване. 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии