1 USD
1.82022 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,527.0

37 нови растения и животни са патентовани у нас през 2022 г.

БГ Бизнес

Над 3500 са подадените заявки за търговски марки миналата година

Над 3500 са подадените заявки за търговски марки пред Патентното ведомство през 2022 година. Приблизително толкова са били и желаещите да получат закрила на своята търговска марка през предходната 2021 година, съобщиха от Патентното ведомство. 

"Регистрациите на търговски марки са най-често срещаните заявки в българското Патентно ведомство. От една страна, секторът на услугите у нас доминира, а от друга - търговците знаят, че това е възвръщаема инвестиция в бъдещия им бизнес и единственият сигурен начин да запазят името си и упражняват своите права в конкурентна среда. За тях е от съществено значение да си осигурят правна закрила на търговската марка, под която работят", казва проф. Владя Борисова, председател на Патентното ведомство. 

По данните на ведомството подадените заявки за изобретения за последните 12 месеца са над 170 броя, като тенденцията се запазва и спрямо предходната  2021 г. 

За 2022 г. са отчетени 95 броя подадени заявките за промишлен дизайн и 37 броя за нови сортове растения и породи животни. Над 100 за последните 2 години са исканията за сертификати за допълнителна закрила. Подадените заявления за действие на европейски патент са 1922 броя през 2021 г. и 1369 броя през 2022 година. Издадените патенти от българското Патентно ведомство за последните 2 години са над 250. Регистрираните полезни модели за същия период са около 400. 

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии