1 USD
1.80527 BGN
Петрол
Bitcoin
$51,209.9

АБЗ: Застрахователите нямат за цел да определят общи крайни търговски цени

БГ Бизнес
 

Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ) изложи становището си по повод решението на КЗК, с което 14 застрахователни компании са глобени с над 2 млн. лева.

"Проектът на "Меморандум за изработване на общи позиции, предприемане на съвместни действия, създаване на благоприятни условия за развитие на дейността по сключване на задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и за извършването й при условията на лоялна конкуренция, гарантиращи защита на интересите на българското общество и на застрахователната общност" ("Меморандума") има незадължителен характер

и няма за предмет определянето на общи крайни търговски цени

или на условия на търговия, както и по никакъв начин не определя пазарното поведение на страните, нито ограничава независимостта им при вземане на пазарни решения".

Това се казва в становище на Асоциацията на българските застрахователи по повод решение на Комисията за защита на конкуренцията от 15 юли, с което са наложени общо 2 450 000 лева глоби на 14 застрахователни компании и АБЗ.

Както сочи реалната ситуация на пазара, застрахователните дружества, предлагащи застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и подписали проекта за меморандум, подържат изключително разнообразни цени и условия за сключване на застраховката, поради което

не би могло да се приеме, че проектът за меморандум има за резултат предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията,

допълват застрахователите.

С проекта за меморандум се цели постигане на съгласие и за предприемане на съвместни инициативи, изработване на общи позиции и действия пред държавните органи като КФН, КАТ, МФ, например участие в работни групи при обсъждане на въпроси от съществено значение за застрахователната общност, както и подпомагане на компетентните органи при извършването на проверки за спазване на принципите на лоялна конкуренция, която да гарантира както интересите на застрахователната общност, така и интересите на обществото с оглед значимата обществена функция на задължителна застраховка Гражданска отговорност" на автомобилистите.

"Посочените цели в проекта за меморандум

попадат изцяло в приложното поле на Регламент (ЕО) № 358/ 2003г. на Европейската комисията

от 27.02.2003г. за прилагане на чл.81, пар. 3 от ДЕО за определени категории споразумения, решения и съгласувани практики в застрахователния сектор (така наречения Регламент за групово освобождаване в застраховането), по силата на който се освобождават при определени условия споразумения между застрахователи, които са свързани със съвместни изчисления на средните разходи за покритие на определен риск /рискова премия/, както и съвместно извършване на проучвания за вероятното въздействие на външни фактори, влияещи върху честотата или размера на бъдещи претенции за определени рискове или за доходността от различни видове инвестиции", информират от Асоциацията на българските застрахователи.

"В тази насока е и константната практиката на Европейската Комисия. Безспорно се приема, че споразумения, които установяват рисковата премия са освободени от Регламента за групово освобождаване, тъй като те не са цени, а статистически индикатори. В проекта за меморандум се говори единствено за определяне на достатъчна премия по смисъла на чл. 65 от КЗ. Достатъчната премия кореспондира с рисковата премия, която е предназначена за покриване на претенциите за обезщетение", се казва в заключение в становището на АБЗ.

Преди дни стана ясно, че застрахователите ще обжалват глобата, наложена от антимонополната комисия, а полицата "Гражданска отговорност" ще поскъпне поне с една трета.

Комисията за защита на конкуренцията съобщи по-рано, че е уличила застрахователите в опит да определят еднакви цени на "Гражданската отговорност". КЗК разкри опит на 14 застрахователни компании да определят еднакви цени на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" и им наложи санкция в размер на 2,5 милиона лева.

 

Спортните събития от деня

Филмите на bTV

Гледай bTV на живо

Времето

Тагове

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии