1 USD
1.83027 BGN
Петрол
Bitcoin
$64,726.2

Колко струва шенгенската виза?

Колко струва шенгенската виза?

Кои граждани са освободени от заплащане на такса

Стандартната такса за шенгенска виза е 80 евро. Децата на възраст между 6 и 12 години заплащат намалена такса от 40 евро, а децата под 6 години са напълно освободени от такса, пише shengenvisainfo.com. 

При подаване на заявлението за шенгенска виза в посолството/консулството или във визов център заплащате таксата. Заявлението ви ще бъде отхвърлено, ако не платите таксата за виза.

През януари 2020 г. Европейският съюз, в координация с държавите членки на Шенгенското пространство, коригира стандартната такса за шенгенска виза. Тази промяна се увеличи от 60 на 80 евро, за да се гарантира, че Европейският съюз и неговите държави членки могат по-ефективно да покриват разходите, свързани с обработката на заявленията за визи. Тази такса подлежи на преразглеждане на всеки три години. 

Колко струва шенгенската виза?

Цената на заявлението за шенгенска виза е следната:

Въпреки че таксите са постоянни и не подлежат на промяна, докато членовете на Шенгенското пространство не решат друго, някои категории са освободени от плащането на тази сума.

Кой е освободен от заплащане на таксата?

Освен децата на възраст под шест години, следните категории кандидати за виза също са освободени от заплащане на такса за шенгенска виза:

  • Притежатели на дипломатически, официални или служебни паспорти, пътуващи със служебна цел;
  • Член на семейството на гражданин на ЕС/ЕИП;
  • Ученици, студенти и придружаващи ги учители по време на училищно пътуване;
  • Изследователи, пътуващи с цел провеждане на научно изследване. От визова такса могат да бъдат освободени и участници на възраст до 25 години в семинари, конференции, спортни, културни или образователни събития, организирани от организации с нестопанска цел.Решението ще се взема за всеки отделен случай в зависимост от значимостта на събитието.

Възможно ли е възстановяване на таксата за шенгенска виза? 

За съжаление, не. Независимо дали визата ви е одобрена или не, таксата за шенгенска виза не подлежи на връщане. Освен това всички допълнителни такси за услуги, начислени от агенциите за кандидатстване за виза, също не подлежат на възстановяване. 

В каква валута да платя таксата?

Таксата за шенгенска виза се заплаща във валутата на страната, от която кандидатствате. Например, ако кандидатствате от Съединените щати, ще платите таксата в щатски долари по приложимия валутен курс. 

Струва ли виза за многократно влизане повече от виза за еднократно влизане?

Не, всички шенгенски визи (еднократни и многократни) струват еднакво. Посолството или консулството на Шенген определя продължителността на визата, така че дори да получите 7-дневна виза, а друг кандидат да получи 90-дневна виза, и двамата плащате една и съща такса.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии