1 USD
2.00516 BGN
Петрол
86.15 $/барел
Bitcoin
$19,008.1

Какви мерки предприе България срещу кризата, родена от COVID-19

 

На първо време бюджетът ще бъде актуализиран с над 1 млрд. лв.

Държавата ще мобилизира ресурс от 4.5 млрд. лева. Пари от бюджета, а и средства от търговските банки, които ще се гарантират с пари от държавната банка за развитие.

На първо време бюджетът ще бъде актуализиран с над 1 млрд. лв. 

Държавата ще плаща 60% от осигурителния доход на служителите, а работодателят ще поема другите 40%, както и осигурителните вноски. Компенсациите обхващат 21 засегнати сектора, сред които ресторантьорство, хотелиерство, транспорт, туризъм и спортни и културни дейности.

Кандидатстването ще се извършва месец за месец, но може да продължи не повече от три месеца.

Най-рано в понеделник ще е ясно има ли интерес от фирмите към мярката „60/40“, съобщиха от Агенцията по Заетостта.

Две групи работодатели могат да кандидатстват по схемата. Едните са тези, чиито фирми са затворени заради извънредното положение.

Другата група е на тези, които могат да докажат 20 процента спад в приходите си за март 2020 г. спрямо същия месец миналата година. 

Кандидатстването ще се извършва месец за месец, но може да продължи не повече от три месеца. Документите могат да бъдат подавани в районното Бюро по труда, както и изпращани по електронен път или с препоръчано писмо.

Процедурата по обработване на документите може да продължава до 7 дни. След одобряването на парите те ще бъдат превеждани в срок до 5 дни. 

Пакетът от документи, които работодателите трябва да изпратят включва заявление за изплащане на компенсации, в което трябва да са включени Декларация за запазване на заетостта и Декларация за платежната сметка на работодателя, както и списък на служителите, за които се иска помощта. В зависимост от това, в коя група попада работодателят той трябва да представи и заповед за спиране на работа или декларация за поне 20% спад в приходите.

За да се осигурят тези средства, ще бъде актуализиран бюджетът с над 1 млрд. лева.

Банката за развитие ще дава банкови гаранции. Фирмите ще могат да вземат кредити от търговските бани за около 2 млрд. лв.

200 млн. лв. са предвидени за безлихвени потребителски кредити до 1500 лв. Те ще се насочат през ББР към търговските банки – ще могат да ползват хора в неплатен отпуск, за да си покрият разходите на първо време. Сметките показват че парите ще стигнат за около 130 000 души.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Създадоха най-голямата пирамида от пластмаса в Гиза

Coldplay
+7

Галерии