1 USD
1.80311 BGN
Петрол
Bitcoin
$28,578.7

ЕЦБ подлага на стрес тестове 99 банки от еврозоната през 2023 г.

Финанси

Европейският банков орган ще координира стрес тестовете за целия ЕС в сътрудничество с ЕЦБ

 

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще проведе през следващите месеци стрес тестове на общо 99 банки, които се намират под прекия ѝ надзор, съобщава банката на сайта си, цитирана от БТА. 

Като част от стрес тестовете за целия ЕС, координирани от Европейския банков орган (ЕБО), надзорниците в ЕЦБ ще подложат на проверка 57 от най-големите банки в еврозоната, избрани да обхванат приблизително 75% от банковите активи. Успоредно с това ЕЦБ ще проведе собствен стрес тест за още 42 средно големи банки, които не са включени в извадката на ЕБО поради по-малкия им размер.

ЕБО ще координира стрес тестовете за целия ЕС в сътрудничество с ЕЦБ и националните надзорни органи, които ще го проведат, прилагайки методологията и образците за стрес тестовете, както и сценариите, предоставени от Европейския съвет за системен риск (ЕССР). ЕБО планира да публикува резултатите за отделните банки до края на юли.

В рамките на тестовете банките за пръв път ще използват предписаните параметри за нетния доход от такси и комисиони. Друга новост е, че банките ще отчитат провизиите си за очаквани загуби на секторно равнище въз основа на специфични за сектора прогнози в сценариите. 

Стрес тестът, който ЕЦБ ще проведе за 42-те банки извън извадката на ЕБО, ще бъде до голяма степен съгласуван със стрес теста на ЕБО за целия ЕС. Ще се прилагат същите сценарии, както и елементи от методологията на ЕБО, като се следва критерий за пропорционалност, за да се вземе предвид общият по-малък размер и по-ниската сложност на тези банки.

След подложените на стрес теста банки няма български.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Домбровскис: Жизненоважно е България да не се разколебава по пътя към еврото

Coldplay
+6

Галерии