1 USD
1.81684 BGN
Петрол
Bitcoin
$67,746.4

ЕЦБ понижи водещите си лихви за първи път от 5 години

Финанси

Лихвите са понижени с 25 пункта

 

Европейската централна банка (ЕЦБ) понижи водещите си лихви с 25 базисни пункта - първото намаляване от 2019 г.

Основната лихва по рефинансирането, лихвата по пределното кредитно улеснение и депозитната лихва на централната банка на еврозоната се свиват до съответно 4,25 на сто, 4,50 на сто и 3,75 на сто. Това е първото намаляване на референтните ставки по рефинансирането и пределното кредитно улеснение от март 2016 г., а за лихвата по депозитите - от септември 2019 г.

Между юли 2022 г. и септември 2023 г. ЕЦБ вдигна лихвите си с общо 450 базисни пункта с цел да забави галопиращата инфлация в еврозоната, която през октомври 2022 г. достигна максимум от 10,6 на сто, отбелязва БТА.

За май 2024 г. Евростат отчете инфлация от 2,6 на сто.  

Прогнозите на институцията за общата и базовата инфлация се преразглеждат нагоре спрямо очакванията от март. За общата инфлация сега се очаква средна стойност от 2,5 на сто през 2024 г., 2,2 на сто през 2025 г. и 1,9 на сто през 2026 г.

За базовата инфлация, която не включва цените на енергията и храните, се предвиждат средни стойности от 2,8 на сто тази година, 2,2 на сто догодина и 2 на сто през 2026 г.

За икономическия растеж на еврозоната ЕЦБ очаква ускоряване до 0,9 на сто тази година, 1,4 на сто през 2025 г. и 1,6 на сто през 2026 година.

Управителният съвет е решен да гарантира завръщането на инфлацията към средносрочната цел от 2 процента и се ангажира да поддържа "достатъчно рестриктивни лихвените проценти толкова дълго, колкото е необходимо за постигането на тази цел", подчертава ЕЦБ.

Решенията относно лихвените проценти ще се основават на оценката за перспективите за инфлацията в светлината на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на базисната инфлация и силата на трансмисията на паричната политика.

 

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерии