1 USD
1.81718 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,137.7

БВП на България нараства с 4,8% през второто тримесечие

Финанси
 

Регистрирания икономически ръст се дължи н увеличението на крайното потребление и на износа на стоки и услуги

През второто тримесечие на 2022 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 4,8 на сто спрямо второто тримесечие на предходната година и с 1,1 на сто спрямо първото тримесечие на 2022 г. според сезонно изгладените данни по експресни оценки. Това съобщи Националният статистически институт.

През второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година брутната добавена стойност нараства с 5,3 на сто.

Крайното потребление регистрира ръст от 5,3 на сто, докато бруто образуването на основен капитал намалява със 7,3 на сто през второто тримесечие на 2022 г. спрямо второто тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11,8 на сто, а вносът на стоки и услуги нараства с 18 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през второто тримесечие на 2022 г. причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 1,1 на сто и на износа на стоки и услуги с 3,3 на сто.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2022 г. БВП в номинално изражение достига 38 302,7 млн. лева. Реализираната добавена стойност през второто тримесечие на 2022 г. е 33 303,3 млн. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление със 76 на сто, което в стойностно изражение възлиза на 29 108,1 млн. лева. През второто тримесечие на 2022 г. бруто капиталообразуването е 8 948,3 млн. лв. и заема 23,4 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Бивш инженер на Apple откраднал тайната за самоуправляващите се автомобили

Coldplay
+5