1 USD
1.85739 BGN
Петрол
Bitcoin
$27,825.3

80% е рискът от бедност в домакинствата с много ниска заетост в България

Финанси

Делът на гражданите на ЕС, изправени пред риск от бедност, достига 64% през 2020 г.

Делът на трудоспособните граждани в Европейския съюз, изправени пред риск от бедност и живеещи в домакинства с много нисък интензитет на икономическа активност, достига 64% през 2020 година. Това показват най-новите данни на Евростат.

Статистиката показва, че за България този процент достига 80,2 на сто. Страните, в които той е по-висок, са Латвия с 80,6%, Румъния с 84,2% и Литва с 85,4 на сто. Този показател варива силно: от 48,7 на сто в Дания до 85,4 на сто в Литва.

Интензитетът на икономическа дейност на домакинство се изчислява като съотношението на общия брой месеци, през които членовете на домакинството в трудоспособна възраст (от 16 до 64 годишна възраст) са работили през отчетената година, и общия законодателно установен максимален брой месеци, в които същите членове на домакинството потенциално биха могли да работят за същия период. 

Като цяло, колкото по-висок е интензитетът на икономическа активност в едно домакинство, толкова по-малка е вероятността да бъдат изложени на риск от бедност, обясняват експерти.

Показателят се онагледява в три нива, вариращи от много нисък до среден или много висок интензитет. Много нисък е този, при който членовете на домакинството са имали работно време, което се равнява или е по-малко от 20% от общия им потенциал за работно време през предходната година. Като много висок интензитет се счита, когато членовете на домакинството са имали работно време повече от 85 на сто от потенциала им за максимално работно време.

Бизнес Видео Подкаст

Свързани статии

Галерия

Колко ще струва възстановяването на най-големия самолет в света, унищожен от Русия?

Coldplay
+5

Галерии